Leveransmodeller

Bred leveransförmåga - hur vill du samarbeta?

Behöver du förstärka ditt team med en kvalificerad ingenjör, eller letar du efter en partner som kan ta ansvar för ett helhetsåtagande? Knightec kan erbjuda stor flexibilitet beträffande omfattning på uppdrag. Alla våra kunders behov är unika. Därför strävar vi alltid efter en nära kundrelation med ett idérikt samarbete.

Kompetensleverans

Knightec tillför specialistkompetens för att öka såväl kapacitet som kompetens. Noggrann introduktion och täta uppföljningar hjälper oss att uppfylla kundernas önskemål och stärker oss i vår utvecklingsprocess.

Projektleverans

Knightec tar ett omfattande ansvar för att driva och genomföra ett projekt, från produktstrategi och förstudie till utvecklad, tillverkad och driftsatt enhet. Arbetet leds av Knightec där projektformen anpassas efter kundernas förutsättningar.

Funktionsleverans

Knightec tar ett långsiktigt ansvar för hela eller delar av en funktion i kundens organisation. Hela kunden process tas över med tydliga och fastlagda krav på utveckling, kostnadseffektivitet och kvalitet. Läs mer om vårt erbjudande INNOVATION LAB