Agila arbetssätt

Snabb respons på förändringar

Knightecs agila arbetssätt är anpassat till projekt där flera kompetenser, intressenter och tredje part är inblandade. Dessutom anpassar vi arbetssättet till våra kunders övergripande utvecklingsprocesser där sådana används. Vårt arbetssätt bygger på de agila grundprinciperna som ger stora fördelar i arbetet.  Exempel på projekt där vårt arbetssätt används är utveckling av instrument och  maskiner eller installation av anläggningar.

Det finns ett antal agila metodiker som i de flesta fall följer samma värderingar, principer och synsätt. Jämfört med vattenfallsmodeller representerar de mer flexibla sätt att arbeta. Agile är engelska och betyder smidig, vig, lättrörlig.

Grundtankarna bakom Agile är inspirerade av Lean och är inriktade på ett mycket nära samarbete mellan beställare och utförare. Under hela utvecklingstiden sker täta och regelbundna möten mellan utvecklare och beställare och arbetet bedrivs inkrementellt och iterativt. Det innebär att regelbundna mindre leveranser sker, att saker löpande utvärderas och kan ändras för att möta nya krav och önskemål.

Det agila synsättet innebär att det är människor och kommunikation mer än verktyg och formella dokument som löser problem under utvecklingsarbetet. En annan central grundtanke är att minimera risken för att en stor del av ett system befinner sig i ett halvfärdigt läge och inte kan leverera nytta. Ett agilt arbetssätt gör det möjligt för beslutsfattare att få ett bättre underlag inför beslut om att tillföra ytterligare resurser till ett projekt.

Med vårt agila arbetssätt får du bland annat bättre förmåga att ge snabb respons på nya krav från marknaden, kortare utvecklingstid genom minskad spill och väntetid samt inte minst en ökad produktivitet och minskad stress i projektteamet genom delaktighet och eget ansvar.

Är du intresserad av att testa de agila arbetssättet i ett projekt? Se mer om vårt STARTPAKET

För mer information kontakta: Claes Larsson +46 761 06 00 91