Knightecare ger tillgång till datorer i skolor för Ingenjörer Utan Gränser

Vi på Knightec ser utveckling av människor och teknik som vägen mot en bättre framtid. Vi har under många år gett stöd åt Ingenjörer utan gränser. Ett av deras projekt är Computers for Schools (C4S), som just nu pågår på två ställen i Kamerun i Afrika. C4S syftar till att ge möjlighet till en bättre utbildning med hjälp av datorer – ett energieffektivt och lättillgängligt system installeras, som ger eleverna tillgång till grundläggande datorkompetens. Förutom detta får de även access till internet och programvara som ordbehandling, översättning, och yrkesspecifik mjukvara.

Knightec ger ett ekonomiskt stöd, men ännu viktigare är det engagemang och den egna tid som konsulter på Knightec bidrar med. Under augusti genomförs två C4S-projekt på skolor i Bandja och Tatum i Kamerun, och representanter från Knightec är på plats.

Marcus Forsberg, konsult på Quality & Management i Uppsala, är utbildnings- och hållbarhetsansvarig för initiativet i Tatum, som består av att bygga en datorsal med tolv stycken elevdatorer och en lärardator. Det kommer dessutom att finnas en server för ett nätverk, byggt på Raspberry Pi och PiNet. Marcus roll innebär att han utbildar lärarna på skolorna, ser till att rätt kunskap förmedlas, och att projektet blir varaktigt genom underhåll och genom att dela kunskap.

Marcus är just nu i Tatum i Kamerun, och IUG-teamet lagt upp sin första VLOG som vi väldigt gärna vill dela med oss av.

Dan Tatar, konsult på Systems i Stockholm har länge varit engagerad i IUG, och började med C4S i januari 2016. Även han är på väg ner till Kamerun, men kommer att arbeta med en annan skola. Det är samma koncept men de har olika kravställning och tillvägagångssätt. Skolan i Bandja, dit Dan åker, är en yrkesskola främst för flickor, med inriktning på musik, datavetenskap, sömnad, och hotell-och restaurangledning. Även där installeras strömsnåla och mekaniskt mycket tåliga datorer, som passar miljön som de ska verka i.

Ingenjörer utan gränser bedriver och stödjer projekt baserade på ingenjörskompetens, ofta i samarbete med lokala organisationer. De har som mål att hitta tekniska lösningar anpassade till, och med respekt för, lokal kompetens, kultur och värderingar. Vårt gemensamma mål är att öka kunskap och intresse kring ingenjörens roll i utvecklingsfrågor och samtidigt uppmuntra till att med kompetens och god etik bidra till en hållbar framtid.

Vi på Knightec kan erbjuda tekniska lösningar för att om möjligt göra livet under svåra förhållanden lite bättre. Det kan handla om rent vatten, hjälp med att få människor att hitta varandra och många andra saker som ger stöd. Som ingenjörer vet vi hur teknik kan förändra människors liv positivt. Det är det vi jobbar med och det är därför vi finns. Medan pengar självklart gör nytta är det som gör den stora skillnaden det personliga engagemanget.

Alexander Ingvarsson samordnar projekten med IUG för Knightec. ”Samarbetet med Ingenjörer utan gränser på Knightec är något jag blev mycket inspirerad av när jag började här”, säger Alexander. ”Vi har i dagsläget flera projekt där vi hjälper dem på olika håll, och min förhoppning är att vi fortsättningsvis kommer utveckla detta arbete. Framöver kommer jag leta nya spännande projekt där vi kan hjälpa till med vår kompetens.”

Här kan du läsa mer om Ingenjörer utan gränser och även hur Knightec bidrar till verksamheten.

Internet of Things, digitalisering och automatisering driver tillväxt för Knightec Systems – passerar 100 anställda och fortsätter växa

Knightec fortsätter att växa och rekryterar allt fler specialister inom bl.a. affärsområdet Systems, speciellt inriktat på att utveckla system åt R&D-avdelningar på företag som många gånger är världsledande inom sina respektive branscher. Erik Netz, som leder avdelningen, har precis anställt den 100:e medarbetaren, inom ett område som skapades för bara tre år sedan.

Knighec Systems växer inom mjukvaruområdet med både elektronik, mjukvara, elkonstruktion och automation – allt är drivet av Internet of Things, digitalisering och automatisering rent generellt. Världen går mot att bli allt mer digitaliserad och uppkopplad, och i takt med det kommer även större krav på säkerhet.

”Vår kompetens sträcker sig genom hela utvecklingskedjan från förstudie till drifttagning, men vi växer och utvecklas med de nya utmaningar som möter våra stora kunder,” förklarar Erik. ”Ny och allt mer komplex teknologi ställer höga krav på förmågan att göra lösningar med hög kvalitet till en rimlig kostnad.”

I linje med det ökade behovet, satsar Knightec på kompetens för uppkopplade enheter. ”Knightec har flera områden där vi satsar extra på att ligga i framkant vad gäller utveckling, trender, och inte minst regler och förordningar. Connected Device Security är ett av våra specialistområden, där vi bygger upp kunskap och hjälper våra kunder” fortsätter Erik. ”Det är ett område vi identifierar som mycket intressant där vi märker att vi kan göra skillnad och hjälpa våra kunder speciellt när vi kommer in på ett tidigt stadium. Vi har anpassat ett arbetssätt för riskanalys som vi har identifierat och vidareutvecklat. Det är speciellt framtaget för att identifiera risker inom Security – ekonomiska, juridiska, och operationella.”

Automotive-branschen, för att ta ett exempel, ligger långt fram vad gäller uppkopplade produkter och säkerhet. ”De upplever stora kundkrav på mer avancerade tjänster, och det är av yttersta vikt att detta sker säkert. Vilken komponent och eller system man använder spelar stor roll,” menar Erik.  ”Utvecklingen går så fort. De datahot som uppträder blir allt mer komplicerade och det gäller att hålla sig uppdaterad.”

Knightecs konsulter är specialister. ”Vår erfarenhet kommer bl.a. från arbete med våra kunder, och vi bevakar vad som händer, med mässor och konferenser, och har nyligen startat ett samarbete med MDH, Mälardalens Högskola, inom Cyber Security” berättar Erik. ”Vi är duktiga på att leda kunderna framåt inom det här området. Säkerhetskraven ställs olika högt, och det gäller att hamna väldigt rätt, inte för säkert eller osäkert utan att hitta ’the sweet spot’ alltså den perfekta jämvikten. Vi hjälper kunden att bedöma risker mot insats.”
Knightec Systems erbjuder systemutveckling inom mjukvara, elektronik, elkonstruktion och automation. ”Vi genomför helhetsåtagande från egna lokaler eller ute hos kund och kan också vara rådgivare i olika frågor och branschstandarder. Vi har lång erfarenhet från en mängd olika verktyg och utvecklingsmiljöer och bedriver arbetet i moderna processer, ofta enligt Scrum eller andra agila arbetssätt. Jag letar alltid drivna och engagerade medarbetare,” säger Erik, och uppmuntrar intresserade kandidater att skicka en spontanansökan via websidan.

Tack kunder, medarbetare och partners – tillsammans skapar vi en bättre framtid!

Det är tack vare er vi finns till, tillsammans skapar vi framgång och vi värdesätter vårt samarbete mycket högt.

Knightec fokuserar sedan länge på att se olikheter som en tillgång. Vi tar aktiv ställning för ett mångkulturellt samhälle och jobbar för en globalt hållbar utveckling där människor själva kan styra över sina liv. Vi gör det genom ett engagemang inom Knightec, t ex. i samarbete med Ingenjörer utan gränser och genom samarbete med skolor i utsatta områden runt om i landet. Vi anstränger oss att själva vara mångkulturella och vi ser att det ger oss en fördel affärsmässigt. Samtidigt som det påverkar samhället på ett positivt sätt.

Under våren har vi tagit in en finansiell partner genom Adelis. Vi är inne på en fantastisk resa med bibehållen inriktning på utveckling av människor och teknik. Så vi hoppas och tror att vårt samarbete med dig kommer kunna rymma ännu fler delar framöver. Vi tycker om att vara en del av din utveckling!

Stort tack för en händelserik vår och vi önskar en riktigt skön, energigivande sommar med långa ljusa kvällar!

Väderstad förlänger sitt ramavtal med Knightec

Väderstad erbjuder högeffektiva maskiner och metoder för det moderna jordbruket. Med tolv dotterbolag över Europa, Ryssland och Kanada, är Väderstad ett företag i stark tillväxt. Som global leverantör av jordbruksmaskiner hjälper företaget lantbrukare över stora delar av världsmarknaden att bli mer effektiva, maximera kvalitetskontrollen och öka sin produktivitet. Knightec har samarbetat med Väderstad de senaste två åren med kompetens inom produktutveckling och får nu förnyat förtroende att fortsätta leverera.

Ett viktigt mål för Väderstad är att med uppgraderad teknik möta den ökande efterfrågan på maskiner med optimerad kvalitetskontroll av jordbruksprodukter, samt göra produktionen mer effektiv och flexibel. Knightecs konsulter är väl insatta i gällande tekniska lösningar och förstår Väderstads behov på ett sätt som ger mervärde. Både kompetens och personligheter har stämt ypperligt med kundens efterfrågan och Väderstad förlänger nu ramavtalet i ytterligare två år.

Knightec är ett av Sveriges mest snabbväxande teknikkonsultbolag och erbjuder specialisttjänster genom hela produktlivscykeln, från idé till en kvalitetssäkrad produkt. Vi är verksamma inom life science, fordon, transport, försvar, energi, förpackning och industri och arbetar utifrån visionen att förändra vår bransch genom nya affärsmodeller, som bygger på att värdet för kunderna tydligt framgår. Vi rekryterar kontinuerligt för att stärka kapaciteten, bredda kompetensen och vår förmåga att leverera mervärde till kund.

Knightec tar in Adelis som ny partner

Knightec tar in en ny partner i form av investmentbolaget Adelis, ett viktigt steg mot målet att bli den ledande aktören i branschen.

De tidigare majoritetsägarna Dimitris Gioulekas och Håkan Jarnbjer kvarstår som stora ägare i Knightec och fortsätter i sina nuvarande roller, dvs. som VD respektive Business Unit Manager Technology. Med större finansiell styrka och ökad industriell kompetens i ägarkretsen kommer Knightec att kunna skapa starkare kunderbjudanden. Detta stärker Knightec för framtiden!

Knightec har sedan starten år 2003 haft en lönsam tillväxt och består idag av mer än 500 medarbetare och en omsättning på en halv miljard kronor. Nu är det dags att ta nästa steg i utvecklingen, vilket kräver finansiering och stort industriellt kunnande. Efter att utvärderat flera olika företag har Adelis Equity Partners valts ut som partner. Adelis är ett investmentbolag som attraheras av Knightecs vision, kultur och kompetens, och som vi anser är den bästa partnern för vår fortsatta resa.

Adelis investerar i medelstora företag i Norden, med fokus på tjänstebolag, industribolag, medicinteknik/hälsa och konsumentbolag. Som investerare drivs de av entreprenörskap, kreativitet, integritet, ödmjukhet och lagarbete, och att man delar värderingar med de bolag man investerar i är viktigt.

Adelis har stor industriell kunskap som stärker Knightec i den fortsatta expansionen. Genom Adelis engagemang kommer Knightec att kunna göra strategiska investeringar för att vara fortsatt framgångsrika och skapa värde för sina medarbetare och kunder.

Vi ser vi fram emot en mycket spännande resa tillsammans med våra medarbetare och kunder!

 

För ytterligare information kontakta:

Dimitris Gioulekas, dimitris.gioulekas@knightec.se, +46 705 699 688

Håkan Jarnbjer, hakan.jarnbjer@knightec.se, +46 705 243 661

 

English version

Knightec welcomes Adelis as new partner

Knightec brings in Adelis as a new owner in Knightec together with Dimitris Gioulekas and Håkan Jarnbjer. Dimitris and Håkan will remain large owners of Knightec and continue in their current roles, CEO and Business Unit Manager Technology, respectively. Adelis will provide Knightec with increased industrial know-how, allowing Knightec to further strengthen its customer offering.

Since 2003, Knightec has had profitable growth and has today over 500 employees and a turnover of half a billion SEK. In order to take Knightec to the next level, financing and deep industrial expertise is required. Therefore, Knightec’s majority owners have been looking for a long-term partner to support Knightec in that strategy. After evaluating several different companies, Adelis has been selected as the partner. Adelis is attracted by Knightec’s vision, culture and competence and we consider them to be the best partner for our continued journey.

Adelis Equity Partners is an investment firm focusing on medium-sized companies in the Nordic region, within business to business services, industrials, life science and consumer. As an investor, Adelis is driven by entrepreneurship, creativity, integrity and teamwork. Sharing values ​​with the companies that they invest in is important.

Adelis holds significant industrial know-how that will strengthen Knightec’s continued expansion. Knightec will be able to make the necessary investments and acquisitions to continue to be successful and create value for our employees and customers.

We are looking forward to a very exciting journey together with our employees and customers, says CEO Dimitris Gioulekas.

 

For additional information please contact:

Dimitris Gioulekas, dimitris.gioulekas@knightec.se, +46 705 699 688

Håkan Jarnbjer, hakan.jarnbjer@knightec.se, +46 705 243 661

 

Knightec fortsätter sin expansion och hyr toppvåning i Solna United

Knightec blir den första hyresgästen att flytta in på plan 13 i Solna United. Totalt hyr Knightec 1500 kvm som kommer att förvandlas till ett ledande innovations- och produktutvecklingscenter i Stockholm.

Det nya Stockholmskontoret med inflyttning 2019 blir en ny modell för Knightec som förstärker det öppna och drivna arbetssätt företaget är känt för. “Vårt nya kontor i Stockholm är ett tecken på vår starka tillväxt och en investering i framtiden,” säger Knightecs VD Dimitris Gioulekas. ”Vi bygger ett konsultbolag som är bättre än alla andra, med en starkare kultur och ett långsiktigt fokus på det som skapar värde i ett konsultföretag – kunder och medarbetare. Den tanken förverkligar vi genom en nyskapande arbetsplats.”

De moderna lokalerna inreds för nya arbetssätt, med aktivitetsbaserade ytor, egna rum för projektgrupper, moderna konferensrum och plats för möten i olika former. ”Våra nya lokaler öppnar upp nya sinnen med nya sätt att interagera, dela kunskap och samarbeta”, säger Sanna Ohlson, konsult och team leader på Knightec.

Knightec har ett ständigt ökande antal nya projekt med stora kunder och levererar mervärde som en strategisk partner. Ett större ansvar gentemot kunderna kräver större lokaler och modernare arbetssätt. Dimitris ser ett behov att dubbla Stockholmskontoret till 450 medarbetare inom tre till fyra år”. De närmsta fem åren kommer Knightec växa till att bli en av de riktigt stora aktörerna. Stockholm är första steget, men Knightec siktar mot 1,5 miljard i omsättning i framtiden och den tillväxten sker i hela landet”.

”Vi är glada över att Knightec flyttar till Arenastaden och Solna United. Det är ett spännande företag, vars krav på sitt nya Stockholmskontor inspirerar oss och är ett bra exempel på att framtidens kontorslösningar kommer vara både trivsamma och funktionella”, säger Fredrik Lantz, uthyrningsansvarig på Skanska Fastigheter.

Knightecs påskhälsning ger ytterligare stöd åt Ingenjörer utan gränser

 

På Knightec ser vi utveckling av människor och teknik som vägen mot en bättre framtid. Vi tror att alla kan göra skillnad och på det bygger vi vårt engagemang.

I stora delar av världen finns behov av stöd och hjälp. Det är ofattbart många människor på flykt i världen idag, varav många är barn – ofta efter att ha drabbats av fruktansvärda tragedier. Så här års är det vanligt att man delar ut påskägg med godis, men vi har valt att istället bistå vår samarbetspartner Ingenjörer utan gränser. Vi ger ett ekonomiskt stöd, men ännu viktigare är det engagemang och egen tid som konsulter på Knightec lägger i de projekt som Ingenjörer utan gränser driver.

Ingenjörer utan gränser bedriver och stödjer projekt baserade på ingenjörskompetens, ofta i samarbete med lokala organisationer. De har som mål att hitta tekniska lösningar anpassade till, och med respekt för, lokal kompetens, kultur och värderingar. Vårt gemensamma mål är att öka kunskap och intresse kring ingenjörens roll i utvecklingsfrågor och samtidigt uppmuntra till att med kompetens och god etik bidra till en hållbar framtid.

Därigenom bidrar vi med tekniska lösningar för att om möjligt göra livet under svåra förhållanden lite bättre. Det kan handla om rent vatten, hjälp med att få människor att hitta varandra och många andra saker som ger stöd. Som ingenjörer vet vi hur teknik kan förändra människors liv positivt. Det är det vi jobbar med och det är därför vi finns.

– Vi är med och bidrar i flera solcellsprojekt för Ingenjörer utan gränser, säger Johan Jannung, som samordnar projekten med Knightecs resurser. Vi analyserar behoven i de enskilda projekten och hjälper till med att komma fram de lösningar som fungerar bäst för just dem, berättar Johan.

Ett exempel på Ingenjörer utan gränsers projekt där Knightec bidrar är Family Farm School i byn Tatum i Kamerun, där 60 barn studerar och de flesta av dem också bor. Skolan var innan projektet startade beroende av en 2 km lång elkabel och hade sporadisk tillgång till elektricitet från det nationella elnätet. Målet är att Family Farm School i så hög grad som möjligt ska ha ett jämnt flöde av elektricitet och att detta ska ske på ett miljömässigt hållbart sätt. Detta så att de kan bedriva undervisning samt ha tillgång till elektricitet under hela dygnet. Elever och personal ska också få en grundläggande insikt i hur man kan hämta energi ur solen samt baskunskaper i hur elektroniken fungerar. Projektet beräknas vara helt färdigt våren 2017 och målet är att skolan då ska ha den kunskap som krävs för att sköta systemet och att vår kompetens inte längre är nödvändig.

Här kan du läsa mer om Ingenjörer utan gränser och även hur Knightec bidrar till verksamheten. Är du ingenjör och vill engagera dig kan du också anmäla ditt intresse om du följer länken.

Primozone breddar samarbetet med Knightec för produkt- och projektutveckling

Primozones ozongeneratorer används vid rening av bland annat dricksvatten, vatten från fiskodlingar samt återvinning och behandling av industriellt processvatten. Företagets patenterade ozonteknik ger mycket hög ozonhalt och renar effektivt vatten även från läkemedelsrester, till exempel antibiotika och skadliga mikroorganismer, som konventionella reningsverk inte kan ta bort.

Samarbetet med Knightec innebär ny- och vidareutveckling av Primozones produktportfölj för att ytterligare förbättra prestanda, tillförlitlighet och servicemöjligheter. Samtidigt utarbetas effektiviseringar och nya projektprocesser för snabba och kostnadseffektiva leveranser av hela ozonanläggningar till Primozones kunder.

– Primozone är en organisation i förändring och vi litar på att de specialkompetenser som Knightecs team levererar innebär de bästa lösningarna, vilket gör att vi kan fokusera på vår kärnverksamhet. De resultat vi får ger oss en betydande ökning av kostnadseffektiviteten genom hela produktlivscykeln, säger Primozones styrelseordförande och tf vd Erling Eriksen.

Genom att tillverka maskinerna i moduler som kan anpassas enligt olika kapacitetsbehov uppnås synergieffekter samt leverans av maskiner med maximal användbarhet för kunden. Det är också av yttersta vikt att produkterna hela tiden håller de lagar och absoluta säkerhetskrav som hantering av ozon innebär, vilket säkerställs genom kvalitetsledningen i projektprocesserna.

Knightec är ett snabbväxande teknikkonsultbolag som erbjuder specialisttjänster genom hela produktlivscykeln, från idé till en kvalitetssäkrad produkt. Företaget är verksamt inom Life Science, Fordon, Transport, Försvar, Energi, Förpackning och Industri och jobbar utifrån visionen att förändra vår bransch genom nya affärsmodeller som bygger på att värdet för kunderna tydligt framgår.

Skellefteå Kraft effektiviserar med metodpaket från Knightec

Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter och driver aktivt på utvecklingen av förnybar energi, med målet att den egna energiproduktionen ska vara 100 procent hållbar. Med sina produktionsanläggningar för vindkraft, bioenergi och vattenkraft som bas producerar och levererar Skellefteå Kraft energi till företag och privatpersoner över hela Sverige.

Skellefteå Kraft effektiviserar nu sina förändrings- och beslutsprocesser med ett metodpaket i förändringsledning som har levererats av Knightec. Metodpaketet ska underlätta för organisationen att genomföra förändringar på ett strukturerat sätt för att uppnå förväntade nyttoeffekter.

– Vår ambition är att ta vara på idéer vi får in och metodpaketet ger oss de förutsättningar som krävs för att göra det systematiskt och metodiskt. Vi har utvecklats som företag i ett utmärkt samarbete med Knightec och är särskilt nöjda med att förarbetets anvisade resultat så väl överenstämde med slutleveransen, säger Skellefteå Krafts beställare Jörgen Lundmark.

För att testa och validera att metodiken fungerar väl på Skellefteå Kraft, genomförs två förändringsinsatser under Knightecs ledning. Den ena innebär att införa en gemensam terminologi gällande allt utövande av Underhåll, för att skapa tydlighet och färre missförstånd mellan exempelvis beställare och utförare. Den andra förändringsinsatsen innebär att införa ett gemensamt och effektivt sätt att hantera nya omständigheter i underhållsavtal.

Den gedigna och kontinuerliga dialogen under pågående uppdrag gjorde att metodpaketet var väl förankrat i organisationen och används i ett vidare perspektiv som en ledarkompetens, men också som en förstärkning till Skellefteå Krafts egna projektmodell för att mer framgångsrikt bedriva projekt och säkra ett bra mottagande i verksamheten.

Knightec är utsedd till preferred supplier av Scania

Knightec AB har ingått ett flerårigt globalt avtal med Scania CV med syfte att fördjupa och bredda det pågående samarbetet för tjänster inom Scanias FoU. Avtalet är ett resultat av en omfattande utvärdering av befintliga och nya leverantörer där Scania har valt Knightec som en av ett fåtal preferred suppliers.

Knightec och Scania har sedan flera år haft ett nära samarbete inom FoU, bland annat för modellbaserad utveckling av mjukvara och för konstruktion av plastdetaljer för hytt interiör och exteriör. Knightec har också haft projektledande uppdrag i både operativa och strategiska utvecklingsfrågor. Det nya avtalet lägger nu grunden för ett fortsatt och fördjupat samarbete där ambitionen är att utvecklas inom ett antal områden, bland annat i de produktutvecklingssatelliter som etablerats i Knightecs lokaler.

– Vi är mycket stolta och glada över att vara en av Scanias huvudleverantörer av tjänster inom produktutveckling. Våra specialistkompetenser är starkt efterfrågade och avtalet kommer att innebära många nya arbetstillfällen för oss inom områden som inbyggd mjukvara, plastkonstruktion och projektledning, säger Knightecs vd Dimitris Gioulekas.

Knightec är ett snabbväxande konsultbolag som erbjuder specialisttjänster från idé till en kvalitetssäkrad produkt. Företaget är verksamt inom Fordon, Life Science, Försvar, Energi, Förpackning och Industri och jobbar utifrån visionen att förändra vår bransch genom nya affärsmodeller som bygger på att värdet för kunderna tydligt framgår.