Knightec ger extra stöd till ingenjörer utan gränser

Knightecs mission är att skapa en bättre framtid genom utveckling av människor och teknik. Vi tror att alla kan göra skillnad och på det bygger vi vårt engagemang. I år har vi valt att ge ett extra stöd till vår partner Ingenjörer utan gränser.

Ingenjörer utan gränser (IUG) bedriver och stödjer projekt baserade på ingenjörskompetens, ofta i samarbete med lokala organisationer och har som mål att hitta tekniska lösningar anpassade till och med respekt för lokal kompetens, kultur och värderingar. Speciellt viktigt för volontärprojekten är att bidra till barns livssituation genom att skapa en god skol- och hemmiljö och sprida kunskap. Därför är utbildning också en central del av Ingenjörer utan gränsers arbete.

Det är många människor på flykt i världen idag, varav många är barn. På Knightec engagerar vi oss i detta, bland annat genom att samarbeta med Ingenjörer utan gränser. Vi ger ett ekonomiskt stöd, men ännu viktigare är det engagemang och egen tid som Knighteckonsulter lägger i olika IUG-projekt. Det gemensamma målet är att öka kunskap och engagemang kring ingenjörens roll i globala utvecklingsfrågor och uppmuntra till att med kompetens och god etik bidra till en hållbar framtid.
Det kan handla om rent vatten, hjälp med att få människor att hitta varandra och många andra saker som ger stöd. Som ingenjörer vet vi hur teknik kan förändra människors liv positivt. Det är detta vi jobbar med och det är därför vi finns.

Under året har vi stöttat Ingenjörer utan gränser i flera projekt med kompetens från samtliga affärsområden. Från Systems sida har vi startat bygget av en webbplattform där deras projekt framöver kommer kunna samlas i en ny databas. Konsulter från Quality & Managment har varit med att utforma och validera projektmodeller. Med kompetens från Technology har vi bidragit i Renewable Energy Program och bl.a. hjälpt till att hitta leverantörer för solceller och tagit fram utbildningsmaterial för kommande projekt.

Veckan före jul kommer vi delta i IUG:s Engineer-2-Engineer program. Där kommer vi möta och stötta asylsökande som har teknisk bakgrund och som längtar att komma in i det svenska samhället.

Här kan du läsa mer om Ingenjörer utan gränser och även hur Knightec bidrar till verksamheten. Är du ingenjör kanske du vill vara med? Du kan anmäla dig genom att följa länken.

Knightec på åttonde plats som Sveriges bästa arbetsgivare

Första gången Knightec är med i Universums undersökning Sveriges bästa arbetsgivare går företaget direkt in på en åttonde plats i klassen stora arbetsgivare. Undersökningen bygger på enkätsvar från de egna medarbetarna som bedömer sin arbetsgivare utifrån intern identitet, nöjdhet och lojalitet.

För Knightec är starka värderingar grunden för allt arbete. Mångfald och omtanke är naturliga inslag i kulturen. Bolaget arbetar för att skapa en stark gemenskap genom att jobba i team, ständigt utveckla ledarskapet och genom att med öppenhet och transparens engagera medarbetarna i företagets utveckling. I undersökningen lyfter Knightecs medarbetare fram dessa faktorer. Knightecare rekommenderar i högre utsträckning än konkurrenterna Knightec som arbetsgivare.

Dimitris Gioulekas, vd, menar att undersökningen bekräftar värdet av det vi själva tror på:

– Vi anställer bara de bästa. För oss är en stark vilja att utvecklas och mångfald i teamen sätt att öka förmågan till innovation och nytänk för våra kunder. Att våra medarbetare förknippar Knightec med engagemang och mångfald visar att vi är på rätt väg.

Knightec rekryterar löpande konsulter över hela Sverige och konkurrensen om kompetens är hård. Mari Schäder, HR-chef, lägger till att det är oerhört glädjande att få bekräftelse på att företagets arbete med arbetsgivarvarumärket uppskattas:

– Att våra medarbetare trivs och utvecklas är en förutsättning för att stärka våra kunder och locka till oss ännu fler kompetenta medarbetare.

Hela undersökningen ”Sveriges bästa arbetsgivare 2017 ” kan läsas på https://universumglobal.com/se/sveriges-basta-arbetsgivare-2017/

Välkommen på inspirationssemiarium om ledarskap och teamwork – Linköping den 27 november

Är du eller pluggar du till ingenjör i Linköping? I så fall är du välkommen till en inspirationskväll måndag den 27 november om ledarskap och teamwork. Lyssna och inspireras av Robert Karjel. Han har med sitt inspirerande ledarskap byggt team som tillsammans gjort ”det omöjliga” möjligt.

Läs mer i bilagan om hur du anmäler dig.

Bilagor

Knightec i Uppsala tredubblar kontorsytan med nya lokaler

Uppsalakontoret flyttar till Forumgallerian i maj 2018

Den nya lokalen på Dragarbrunnsgatan i centrala Uppsala är ett led i en snabbt expanderande verksamhet för Knightec. Inflyttning beräknas ske i maj 2018.

Lokalen, bara 300 meter från Uppsala Resecentrum, är på drygt 300 kvm och innebär en tredubbling av kontorsytan jämfört med Knightecs nuvarande lokaler. Det nya kontoret ger ökad möjlighet att ta utökade och nya projekt. Specialanpassade avskilda ytor för så kallade ”satelliter” planeras. Dessa projektrum är helt dedikerade åt stora kunder och projekt inom design, konstruktion och systemutveckling.

”Knightec har kundernas förtroende att driva stora och kvalificerade utvecklingsprojekt i våra egna lokaler”, berättar Dimitris Gioulekas, VD på Knightec. ”Vi växer starkt i hela Sverige och utökar kontorsytan på de flesta av våra nio kontor. Allt större åtaganden från våra kunder gör att antalet medarbetare växer och det kräver större lokaler och modernare arbetssätt” menar Dimitris Gioulekas.

Det nya Uppsalakontoret ska renoveras och byggas om för Knightec. Ägare till fastigheten i Uppsala är Atrium Ljungberg, och Filip Personne, uthyrare, ser fram emot samarbetet. ”Knightec är nytänkande i sin strävan att skapa bra samarbeten även genom lokalens utformning”, menar Filip Personne, ”Vi ser fram emot att få hjälpa dem att erbjuda sina tjänster från en optimal arbetsplats. Det blir 30 arbetsplatser, med två avskilda satelliter, flera mötesrum och lounge för presentationer och pauser. Knightecs anställda kan även avnjuta fastighetens innergård med uteplats för husets hyresgäster.”

”Uppsalakontoret kommer att kunna ta sig an än fler och större åtaganden med dessa stora, moderna ytor. Det ger bättre förutsättningar för oss att bli en av de riktigt stora aktörerna i teknikkonsultbranschen – ett premiumvarumärke”, fortsätter Dimitris Gioulekas. ”Inom de närmsta fem åren har vi som mål att omsätta 1,5 miljard och den tillväxten sker i hela landet. På Knightec bygger vi en starkare kultur med långsiktigt fokus på kunder och medarbetare – det som skapar värde i ett konsultföretag”.

Nyligen meddelade Knightec att man också satsar på ett nytt Stockholmskontor med inflyttning 2019. Det är lokaler på 1550 kvm i det pågående bygget ”Solna United”, som tillsammans med Skanska utformas till ett ledande innovations- och produktutvecklingscenter. Lokalerna skapas med optimala förutsättningar för ett aktivitetsbaserat arbetssätt, vilket även ska spridas till övriga kontor.

Bilagor

”Helsvenskt funkar inte tio år till” – Knightecs vd skriver i SvD

För Knightec har mångfald och samarbete alltid varit ledstjärnor. Därför rekryterar vi medvetet personer med olika bakgrund, ålder och kön. Det driver vår utveckling och förmåga att skapa värde för kunderna.

Men det är inte utgångsläget för alla företag. Många svenska regelverk är dessutom gamla och inte anpassade dagens öppna globala värld. För att företag i Sverige ska vara fortsatt framgångsrika behöver regelverk anpassas och fler företag skapa möjligheter med kompetens från andra länder. Detta skriver Knightecs vd Dimitris Gioulekas om i dagens SvD.

https://www.svd.se/dimitris-gioulekas-helsvenskt-funkar-inte-i-tio-ar-till

Knightec ökar takten i Östergötland och söker 32 engagerade konsulter

Satsning inför framtidens projekt breddar Knightecs erbjudande i regionen med specialister på avancerade materialkonstruktioner och säkra uppkopplade system.

”Knightec expanderar kraftigt och uppdrag finns det gott om”, säger Jerker Bergström, Regional Manager Technology. ”Dels har relationen stärkts med stora kunder i regionen, dels så kommer vi att bredda vår kompetensbas genom ett starkare utbud av tjänster inom mjuk- och hårdvaruutveckling”. Inom de närmaste månaderna förväntas kontoret fördubblas i antal anställda, men Knightec jobbar även med projektåtaganden på distans riktat mot stora företag, inom bl.a. fordon, försvar och medicinteknik.

”Vår satsning innebär också att vi kommer att komplettera min tjänst med ytterligare en regionchef i Linköping, som ansvarar för just etableringen av tjänster inom mjuk- och hårdvaruutveckling. En rekrytering som startar nu” berättar Jerker. ”Fler medarbetare behövs då vi har en mycket stor efterfrågan på våra tjänster – framförallt mot försvarsindustrin.”

Specifika uppdrag i regionen är t.ex. uppkopplade autonoma farkoster och enheter, eller avancerade högteknologiska konstruktioner och systemutveckling. Nyligen meddelades att Väderstad, global leverantör av jordbruksmaskiner, förlänger sitt ramavtal med Knightec. Knightec har samarbetat med Väderstad de senaste två åren med kompetens inom produktutveckling. Dessutom har flera av regionens större företag utnämnt Knightec till ”preferred supplier”, dvs. den leverantör av ingenjörstjänster de i första hand vänder sig till.

”Förtroendet som våra kunder – nya som nuvarande – visar för vår leverans gläder såklart både mig och mina medarbetare. Men som regionchef är min utmaning nu att hitta rätt medarbetare, med rätt kompetens och erfarenhet.” För intresserade ingenjörer vill Jerker lyfta fram hur Knightec arbetar utifrån ett ledarskapsperspektiv. ”En viktig aspekt är hur vi tillsammans jobbar fram och applicerar den tekniska kunskapen, men på Knightec betyder inte det allt. Vi vill kunna ge ett starkt coachande stöd och ett tryggt ledarskap i vår personals utveckling. Vi vill att våra anställda skapar sig insikt i hur karriären kan utvecklas över tid, och hur vi tillsammans kan forma en omväxlande, lärorik och givande framtid.”

Läs mer om lediga tjänster på Knightec eller skicka in en spontanansökan, genom att besöka http://knightec.se/lediga-tjanster/. 

Ny SPO-ledare på Knightec Systems driver utvecklingen för Connected Device Security

I den teknikvärld vi idag lever i, med ständigt ökande uppkoppling av inbyggda system över många branscher, ökar även behovet av att skydda sitt företag mot risken för intrång och illasinnad påverkan. Inom affärsområdet Systems finns specialistområdet (SPO) Connected Device Security, där vår uppgift är att hjälpa kunder att öka säkerheten i sina produkter.

I förra månaden började David Wenslandt som SPO-ledare på Knightec Systems. Han kommer att driva utvecklingen för just Connected Device Security och vårt fortsatta arbete att utveckla kompetenser, skapa team och ta fram kunderbjudande inom specialistområdet.

”Vår vardag blir mer och mer uppkopplad”, berättar David. ”Bilar och andra transportmedel, mobiltelefoner, armbandsur, spelkonsoller, tv-apparater, dörrlås och övervakningskameror är några exempel som är vanliga idag, men vi ser även anslutning av andra typer av produkter komma stort. Hörapparater, kylskåp, vård- och fitnessutrustning, larmsystem och hemautomation blir i allt större utsträckning anslutna till Internet samtidigt som sjukvård, bank, försäkring, kommunikation, fritid och så gott som alla samhällsfunktioner flyttar till nätet.”

David har en lång bakgrund inom mjukvara och har senast arbetat med att utveckla dyksystem och undervattensrobotar, bl.a. för den amerikanska marinkåren, ett tyskt polarforskningsinstitut och ett ryskt energibolag. Han har mångårig internationell erfarenhet med projekt över hela världen, såväl i Europa och Ryssland som USA och Australien. Förutom elektronik och mjukvara har David också stor erfarenhet av standarder, regulatoriska krav och uppbyggnad av kvalitetsmetoder.

”Många företag är inte ens medvetna om riskerna,” säger David, ”och av dem som är det är det många som inte vet hur de ska börja angripa problemet. Samtidigt sker både forskning och standardisering i en rasande takt inom området. Teknologier som GSM/3G/4G, wi-fi, Bluetooth, NFC och RFID finns överallt, och nya tillkommer hela tiden, alla med sina egna risker och begränsningar.”

”Både den tekniska utvecklingen och rättsväsendet släpar efter vad säkerhet och integritetsskydd beträffar, och nya EU-krav ställer allt högre krav på alla företag som hanterar personliga data. Knightec kan hjälpa kunder som vill arbeta i enlighet med nya standarder, metodiker och krav som dataskyddsförordningen, NIST Cybersecurity Framework samt ISO-, IEC- och IEEE-standarder.”

”Knightecs konsulter har god förståelse för säkerhetskrav vid nyutveckling”, fortsätter David. ”Vårt team på Knightec erbjuder även kunderna spetskompetens inom specifikation, test, verifiering och validering med avseende på säkerhet för anslutna produkter och tjänster. Det arbete som pågår nu inom specialistområdet, med David i spetsen, kommer förstås att vidareutveckla Knightecs kunderbjudande men också bidra till att på olika sätt inspirera, utbilda och sprida kunskap internt och externt.

”Vi har redan startat ett forskningssamarbete ihop med Mälardalens högskola, ABB Robotics samt Volvo CE för att ta fram nya metoder för att höja säkerheten inom elektroniksystem, vilket är väldigt kul”, berättar David. Projektet är sponsrat av KK-stiftelsen. ”Det känns fantastiskt roligt att kunna bidra till ett samarbete som inspirerar studerande till att fördjupa sig inom säkerhet för uppkopplade enheter.”

Knightec växer kraftigt, inte minst inom Connected Device Security, och David uppmuntrar intresserade att besöka sidan med lediga jobb.

Knightecs projektverksamhet växer med nya lokaler i Stockholm

Kontorsytan fördubblas och special-anpassas för utvecklingsarbete på distans för en av våra större kunder i fordonsbranschen.

Lokalen som ligger på Sveavägen är en förstärkning i en snabbt expanderande verksamhet i avvaktan på inflyttning i Solna United, hösten 2019.

”Vi levererar mervärde som en strategisk partner, och får förtroendet att driva stora och kvalificerade projekt genom satelliter i våra egna lokaler”, säger Dimitris Gioulekas, VD på Knightec. ”De nya ytorna ger oss bättre möjlighet att expandera projektverksamheten samtidigt som det frigör mötesrum och arbetsplatser på Hudiksvallsgatan, som är vårt Stockholmskontor i två år till”.
Knightec tillkännagav nyligen sin satsning på ett nytt Stockholmskontor i Solna, med inflyttning 2019. Lokalerna på 1550 kvm i ”Solna United”, som byggs av Skanska, utformas till ett ledande innovations- och produktutvecklingscenter. Förutsättningarna blir optimala, genom lokalernas utformning och möjlighet till ett aktivitetsbaserat arbetssätt, vilket förstärker det öppna och drivna arbetssättet som Knightec är kända för.

Företaget expanderar i hela landet, med planerad utökning av kontorsytan på de flesta av de nio kontoren. ”Vi får ökat förtroende och allt större åtaganden av våra kunder vilket medför att antalet medarbetare växer, och det kräver större lokaler och modernare arbetssätt” menar Dimitris.

”De närmsta fem åren satsar vi på att bli en av de riktigt stora aktörerna i teknikkonsultbranschen”, fortsätter Dimitris. ”Knightec siktar mot 1,5 miljard i omsättning i framtiden och den tillväxten sker i hela landet. Vi håller på att bygga ett premiumvarumärke i teknikkonsultbranschen. Vi bygger ett konsultbolag som är bättre än alla andra, med en starkare kultur och ett långsiktigt fokus på det som skapar värde i ett konsultföretag – kunder och medarbetare”.

Knightecare ger tillgång till datorer i skolor för Ingenjörer Utan Gränser

Vi på Knightec ser utveckling av människor och teknik som vägen mot en bättre framtid. Vi har under många år gett stöd åt Ingenjörer utan gränser. Ett av deras projekt är Computers for Schools (C4S), som just nu pågår på två ställen i Kamerun i Afrika. C4S syftar till att ge möjlighet till en bättre utbildning med hjälp av datorer – ett energieffektivt och lättillgängligt system installeras, som ger eleverna tillgång till grundläggande datorkompetens. Förutom detta får de även access till internet och programvara som ordbehandling, översättning, och yrkesspecifik mjukvara.

Knightec ger ett ekonomiskt stöd, men ännu viktigare är det engagemang och den egna tid som konsulter på Knightec bidrar med. Under augusti genomförs två C4S-projekt på skolor i Bandja och Tatum i Kamerun, och representanter från Knightec är på plats.

Marcus Forsberg, konsult på Quality & Management i Uppsala, är utbildnings- och hållbarhetsansvarig för initiativet i Tatum, som består av att bygga en datorsal med tolv stycken elevdatorer och en lärardator. Det kommer dessutom att finnas en server för ett nätverk, byggt på Raspberry Pi och PiNet. Marcus roll innebär att han utbildar lärarna på skolorna, ser till att rätt kunskap förmedlas, och att projektet blir varaktigt genom underhåll och genom att dela kunskap.

Marcus är just nu i Tatum i Kamerun, och IUG-teamet lagt upp sin första VLOG som vi väldigt gärna vill dela med oss av.

Dan Tatar, konsult på Systems i Stockholm har länge varit engagerad i IUG, och började med C4S i januari 2016. Även han är på väg ner till Kamerun, men kommer att arbeta med en annan skola. Det är samma koncept men de har olika kravställning och tillvägagångssätt. Skolan i Bandja, dit Dan åker, är en yrkesskola främst för flickor, med inriktning på musik, datavetenskap, sömnad, och hotell-och restaurangledning. Även där installeras strömsnåla och mekaniskt mycket tåliga datorer, som passar miljön som de ska verka i.

Ingenjörer utan gränser bedriver och stödjer projekt baserade på ingenjörskompetens, ofta i samarbete med lokala organisationer. De har som mål att hitta tekniska lösningar anpassade till, och med respekt för, lokal kompetens, kultur och värderingar. Vårt gemensamma mål är att öka kunskap och intresse kring ingenjörens roll i utvecklingsfrågor och samtidigt uppmuntra till att med kompetens och god etik bidra till en hållbar framtid.

Vi på Knightec kan erbjuda tekniska lösningar för att om möjligt göra livet under svåra förhållanden lite bättre. Det kan handla om rent vatten, hjälp med att få människor att hitta varandra och många andra saker som ger stöd. Som ingenjörer vet vi hur teknik kan förändra människors liv positivt. Det är det vi jobbar med och det är därför vi finns. Medan pengar självklart gör nytta är det som gör den stora skillnaden det personliga engagemanget.

Alexander Ingvarsson samordnar projekten med IUG för Knightec. ”Samarbetet med Ingenjörer utan gränser på Knightec är något jag blev mycket inspirerad av när jag började här”, säger Alexander. ”Vi har i dagsläget flera projekt där vi hjälper dem på olika håll, och min förhoppning är att vi fortsättningsvis kommer utveckla detta arbete. Framöver kommer jag leta nya spännande projekt där vi kan hjälpa till med vår kompetens.”

Här kan du läsa mer om Ingenjörer utan gränser och även hur Knightec bidrar till verksamheten.

Internet of Things, digitalisering och automatisering driver tillväxt för Knightec Systems – passerar 100 anställda och fortsätter växa

Knightec fortsätter att växa och rekryterar allt fler specialister inom bl.a. affärsområdet Systems, speciellt inriktat på att utveckla system åt R&D-avdelningar på företag som många gånger är världsledande inom sina respektive branscher. Erik Netz, som leder avdelningen, har precis anställt den 100:e medarbetaren, inom ett område som skapades för bara tre år sedan.

Knighec Systems växer inom mjukvaruområdet med både elektronik, mjukvara, elkonstruktion och automation – allt är drivet av Internet of Things, digitalisering och automatisering rent generellt. Världen går mot att bli allt mer digitaliserad och uppkopplad, och i takt med det kommer även större krav på säkerhet.

”Vår kompetens sträcker sig genom hela utvecklingskedjan från förstudie till drifttagning, men vi växer och utvecklas med de nya utmaningar som möter våra stora kunder,” förklarar Erik. ”Ny och allt mer komplex teknologi ställer höga krav på förmågan att göra lösningar med hög kvalitet till en rimlig kostnad.”

I linje med det ökade behovet, satsar Knightec på kompetens för uppkopplade enheter. ”Knightec har flera områden där vi satsar extra på att ligga i framkant vad gäller utveckling, trender, och inte minst regler och förordningar. Connected Device Security är ett av våra specialistområden, där vi bygger upp kunskap och hjälper våra kunder” fortsätter Erik. ”Det är ett område vi identifierar som mycket intressant där vi märker att vi kan göra skillnad och hjälpa våra kunder speciellt när vi kommer in på ett tidigt stadium. Vi har anpassat ett arbetssätt för riskanalys som vi har identifierat och vidareutvecklat. Det är speciellt framtaget för att identifiera risker inom Security – ekonomiska, juridiska, och operationella.”

Automotive-branschen, för att ta ett exempel, ligger långt fram vad gäller uppkopplade produkter och säkerhet. ”De upplever stora kundkrav på mer avancerade tjänster, och det är av yttersta vikt att detta sker säkert. Vilken komponent och eller system man använder spelar stor roll,” menar Erik.  ”Utvecklingen går så fort. De datahot som uppträder blir allt mer komplicerade och det gäller att hålla sig uppdaterad.”

Knightecs konsulter är specialister. ”Vår erfarenhet kommer bl.a. från arbete med våra kunder, och vi bevakar vad som händer, med mässor och konferenser, och har nyligen startat ett samarbete med MDH, Mälardalens Högskola, inom Cyber Security” berättar Erik. ”Vi är duktiga på att leda kunderna framåt inom det här området. Säkerhetskraven ställs olika högt, och det gäller att hamna väldigt rätt, inte för säkert eller osäkert utan att hitta ’the sweet spot’ alltså den perfekta jämvikten. Vi hjälper kunden att bedöma risker mot insats.”
Knightec Systems erbjuder systemutveckling inom mjukvara, elektronik, elkonstruktion och automation. ”Vi genomför helhetsåtagande från egna lokaler eller ute hos kund och kan också vara rådgivare i olika frågor och branschstandarder. Vi har lång erfarenhet från en mängd olika verktyg och utvecklingsmiljöer och bedriver arbetet i moderna processer, ofta enligt Scrum eller andra agila arbetssätt. Jag letar alltid drivna och engagerade medarbetare,” säger Erik, och uppmuntrar intresserade kandidater att skicka en spontanansökan via websidan.