Applikationsområden

Erfarenhet från tusentals uppdrag

Våra kunder är verksamma inom olika branscher och alla har sina unika förutsättningar och utmaningar. Men det finns också gemensamma nämnare. Sett från ett applikations-, anläggnings-, eller produktperspektiv är det ofta liknande utmaningar i design, konstruktion och tillverkning. Knightec arbetar inom applikationsområden såsom fordon, farkoster, produktions- och processutrustning, apparater, instrument, kraftanläggningar, specialmaskiner för hamn och gruva, hem och konsumentprodukter för att nämna några exempel.

Vi utvecklar vår SPECIALISTKOMPETENS för att möta kraven inom dessa områden.