← Alla specialistområden

Agila arbetssätt

Känner du igen dessa utmaningar?
Marknadskraven ändras under projektens gång
Tekniska problem förskjuter planeringen
Akuta linjeaktiviteter påverkar projektets bemanning
Omfattning och risker är svåra att förutse och estimera

Vårt agila arbetssätt hanterar dem i alla typer av projekt, även tvärfunktionella med tredjeparts-beroenden.

Förväntade effekter med ett agilt arbetssätt:

Ökad produktivitet – Reducerar spill och väntetid
Ökad förmåga till snabb respons på nya behov och önskemål
Större engagemang och ansvar av teammedlemmar
Kortare ”time to market”

Kontakt:

Claes Larsson

Mobile phone +46 761 06 00 91