← Alla kompetenser

AUTOMATION

Inom automation utvecklar och levererar vi styrsystem för maskiner och processer, ofta i samarbete med våra andra kompetensområden, främst mekanik. Vår kompetens sträcker sig genom hela utvecklingskedjan från förstudie till drifttagning. Styrkan finns inom maskinstyrning, industriautomation, PLC-programmering, konstruktion och dimensionering av anläggningar för en rad olika branscher såsom läkemedel, förpackning, energi och fordon.

Kontakt:

Business Unit Manager Systems, Erik Netz
Mobile phone: +46 732-80 23 55

North: Regional Manager Systems, Anders Lindberg
Mobile phone: +46 706-04 24 14

East: Group Manager Systems, Patrik Lyktberg
Mobile phone: +46 732-80 11 52

Västerås: Regional Manager Systems, Carl Falk
Mobile number: +46 70-650 05 95

West: Regional manager Systems, Tommy Boström
Mobile phone: +46 732-80 14 50

South: Regional Manager Systems, Viveca Selander
Mobile phone: +46 70-774 31 36