← Alla specialistområden

Compliance. Optimized.

Knightecs specialistområde Compliance. Optimized. hjälper kunden att hitta balans mellan verksamhetsmål och regelverk.

Regelverk och standarder blir allt viktigare för exempelvis medicinteknik, fordonsindustrin, miljö, hållbarhet, kemikalier, energi och informationssäkerhet. Ett flertal branschspecifika krav och globala/regionala regelverk uppdateras och introduceras.

En allt mer komplex extern kravbild i kombination med krav från ägare, kunder och medarbetare är en typisk utmaning för många företag idag. Det gäller att verksamheten kan hantera ökade krav med bibehållen flexibilitet och innovationsmiljö. Efterlevnaden av standarder, regulatoriska krav och marknadskrav som ständigt förändras måste säkras samtidigt som man hanterar adderade krav och förväntningar utan att något verksamhetskritiskt nedprioriteras.

Lyckas man inte kan det leda till problem med minskad effektivitet, resursbrist och förlorade affärsmöjligheter. Tidsbrist att analysera orsaker till problem leder i sin tur ofta till att man får ägna sig åt ”brandsläckning” istället för verksamhetsutveckling.

Vi har erfarna konsulter inom ledningssystem, projektledning, kravhantering, regulatoriska krav, standarder och riskhantering. Utifrån kundens verklighet och vår expertkompetens skapar vi en helhetssyn på verksamheten och hittar balansen mellan verksamhetsmål och regelverk.

Vi har utvecklat metoder och verktyg för de projekt vi åtar oss. Vi har t.ex. en förstudiemodell och verktyg inom riskhantering, internrevision och gapanalys. Detta ger oss möjlighet att vara effektiva men också anpassningsbara. Med vår samlade erfarenhet kan vi snabbt hjälpa våra kunder att få effektiva system på plats inom dessa områden.

Våra konsulter är vana att införa, arbeta mot och stötta vid certifiering av standarder för ledningssystem såsom ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485. Vi arbetar även med projekt inom exempelvis validering av produktionsutrustning och mjukvara, riskhantering, internrevision och förbättringsmetoder. Vi är verksamma inom flertalet branscher som t.ex. medicinteknik, läkemedel, fordon och livsmedel.

Tveka inte att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa er. Ansvarig för området Compliance. Optimized. är Fredrik Hörlyk som nås på +73-078 29 68