← Alla kompetenser

ELEKTRONIK

Inom området elektronik hanterar vi alla delar av utvecklingskedjan från kravarbete, systemkonstruktion till färdig produkt. Våra åtaganden omfattar lösningar baserade på mikrokontroller, FPGA:er och analoga konstruktioner där vi tillhandahåller konstruktions- och produktionsunderlag samt firmware. Uppdragen omfattar bland annat styrsystem, displaylösningar, snabb prototypframtagning, test- och mätutrustning samt kraftelektronik.

Vi genomför helhetsåtagande med våra resurser från våra egna lokaler och kan bistå våra kunder med kontakter för passande produktion av deras volym för sina produkter. Knightec kan också vara rådgivare i konstruktionsfrågor, EMC/EMI och flera olika branschstandarder.

Kontakt:

Business Unit Manager Systems, Erik Netz
Mobile phone: +46 732-80 23 55

North: Regional Manager Systems, Anders Lindberg
Mobile phone: +46 706-04 24 14

East: Group Manager Systems, Patrik Lyktberg
Mobile phone: +46 732-80 11 52

Västerås: Regional Manager Systems, Carl Falk
Mobile number: +46 70-650 05 95

West: Regional Manager Systems, Tommy Boström
Mobile phone: +46 732-80 14 50

South: Regional Manager Systems, Viveca Selander
Mobile phone: +46 70-774 31 36