← Alla kompetenser

ELKRAFT

Inom området Elkraft får du tillgång till tekniskt drivna ingenjörer med stort kunnande. Vi har gedigen internationell erfarenhet och jobbar självständigt oavsett vilket projekt eller världsdel det handlar om.

Med våra elkraftingenjörer, alla med bred erfarenhet och stort kunnande kan vi erbjuda projektering, systemkonstruktion, selektivplaner, elberäkning, analyser, reläskyddsinställningar, kabeldimensionering, elkraftutredningar, drifttagningar, kortslutningsberäkningar, systemstudier, nätstudier och systemdimensioneringar.

Kontakt:

Business Unit Manager Systems, Erik Netz
Mobile phone: +46 732-80 23 55

Mälardalen: Regional Manager Systems, Carl Falk
Mobile number: +46 70-650 05 95