← Alla kompetenser

ELTEKNIK

Inom elteknik jobbar vi i projekt för utveckling och leverans av anläggningar, produkter och produktionsutrustningar. Ofta i samarbete med våra andra kompetensområden. Vår kompetens sträcker sig genom hela utvecklingskedjan från förstudie till drifttagning. Vi utför till exempel uppdrag inom projektering, elkonstruktion, elberäkning, kontroll och styrsystem inom till exempel energi, industri och fordon.

Kontakt:

Business Unit Manager Systems, Erik Netz
Mobile phone: +46 732-80 23 55

North: Regional Manager Systems, Anders Lindberg
Mobile phone: +46 706-04 24 14

East: Group Manager Systems, Patrik Lyktberg
Mobile phone: +46 732-80 11 52

Västerås: Regional Manager Systems, Carl Falk
Mobile number: +46 70-650 05 95

West: Regional manager Systems, Tommy Boström
Mobile phone: +46 732-80 14 50

South: Regional Manager Systems, Viveca Selander
Mobile phone: +46 70-774 31 36