← Alla kompetenser

KVALITET

Vi hjälper våra kunder att uppfylla de kvalitetskrav som kunder och olika myndigheter ställer på deras verksamhet. Vi har mångårig dokumenterad erfarenhet inom produkt- och processutveckling, kvalitetsledning, dokumenthantering samt olika typer av systematiska verktyg. Genom vår erfarenhet och kunskap skapar vi mervärde i form av effektiv kvalitet hos våra kunder

Vi arbetar med kvalitetssystem och Compliance enligt GMP, GAMP, QSR och olika ISO-standarder. Vi genomför audits och inspektionsförberedelser, utför riskanalyser samt utbildar kunder. Våra konsulter har bred kunskap om regulatoriska krav och guidelines, god erfarenhet av kvalitetstledning samt framtagande och uppdateringar av kvalitetssystem, kvalificeringar samt valideringar.

De branscher vi arbetar inom är främst läkemedel, medicinteknik, bioteknik, förpackning, och fordon.

Kontakt:

Business Unit Manager Quality & Management, Fredrik Hörlyk
Mobile phone: +46 730-78 29 68

East: TF Regional Manager Quality & Management, Dimitris Gioulekas
Mobile phone: +46 +46 705-69 96 88

East: Group Manager Quality & Management, Daniel Sköld
Mobile phone: +46 70-166 00 50

South: Regional Manager Quality & Management, Daniel Wenemark
Mobile phone: +46 70-375 17 61

South: Group Manager Quality & Management, Linda Håkansson
Mobile phone: +46 761-06 00 83

West: Regional manager Quality & Management, Björn Freed
Mobile phone: +46 73-280 23 42

North: Regional Manager Quality & Management, Erik Johansson
Mobile phone: +46 70-538 81 34