← Alla kompetenser

MEKANIK

Mekanisk konstruktion på Knightec kan innebära allt från idé till färdig produkt eller anläggning. Vår gemensamma kunskap är både bred och djup.

Grunden i vårt erbjudande är framtagning av tillverkningsunderlag, beräkningar och CE-märkning.

Vi hanterar såväl mindre som större uppdrag inom mekanisk utveckling med arbetssätt och resurser för att driva helhetsåtaganden i våra egna lokaler.

Konstruktionsuppdragen spänner från finmekanik till tunga konstruktioner inom såväl produkt, som produktions och anläggningsutveckling. Vi har gedigen erfarenhet av de konstruktions- och beräkningsverktyg som finns på marknaden.

Kontaktpersoner:

Business Unit Manager, Håkan Jarnbjer
Mobile number: +46 705-24 36 61

Umeå: Regional Manager Technology, Erika Hedvall
Mobile phone: +46 732-80 24 04

Örnsköldsvik: Regional Manager Technology/Key Account Manager, Roger Elfving
Mobile phone: +46 730-78 29 07

East: Regional Manager Technology, Claes Larsson
Mobile phone: +46 761-06 00 91

Mälardalen: Regional Manager Technology, Karin Hasselström
Mobile phone: +46 73-143 67 06

Linköping: Regional Manager Technology, Jerker Bergström
Mobile phone: +46 73-143 67 18

South: Regional Manager Technology, Andreas Törnklev
Mobile phone: +46 730-78 29 86

South: Group Manager Technology, Jessica Elmehav
Mobile number: +46 730-782 996

South: Group Manager Technology, Robert Rembowski
Mobile number: +46 76-106 00 94