← Alla kompetenser

MJUKVARA

Mjukvara blir en allt viktigare del av produkt- och anläggningsutveckling. Knightec följer med i denna utveckling och tillhandahåller ett brett utbud av tjänster inom mjukvaruutveckling. Ny och allt mer komplex teknologi ställer höga krav på förmågan att göra lösningar med hög kvalitet till en rimlig kostnad. Maskin till maskin-kommunikation och möjligheterna med mobil-appar är exempel på utmaningar som växer inom allt fler branscher och produkter. Knightec har specialiserat sig på modellbaserad utveckling som bland annat ökar visualiseringen i kopplingen mellan funktion och kravnedbrytning, samt ger en ökad förmåga till testning av systemet. Med moderna verktyg finns också goda möjligheter till kodgenerering som förenklar utvecklingen när man jobbar modellbaserat.

Vi arbetar idag mot ett flertal kunder med mjukvaruutveckling på distans i våra egna lokaler, i så kallade satelliter eller Innovation Labs


Kontakt:

Business Unit Manager Systems, Erik Netz
Mobile phone: +46 732-80 23 55

North: Regional Manager Systems, Anders Lindberg
Mobile phone: +46 706-04 24 14

East: Group Manager Systems, Patrik Lyktberg
Mobile phone: +46 732-80 11 52

Mälardalen: Regional Manager Systems, Carl Falk
Mobile number: +46 70-650 05 95

West: Regional Manager Systems, Tommy Boström
Mobile phone: +46 732-80 14 50 

South: Regional Manager Systems, Viveca Selander
Mobile phone: +46 70-774 31 36