← Alla specialistområden

Modellbaserad utveckling

Vi har lösningar för att införa modellbaserad utveckling i utvecklingsprojekt. Genom att använda modellbaserad utveckling i komplicerade mjukvarusystem kan utvecklingstiden kortas och kvaliteten ökas.

Vår erfarenhet av att använda modellbaserad utveckling är att:

– Simulering av målsystem ger kortare utvecklingstid och tiden till leverans kortas ner

– det möjliggör tidigare testning, vilket ger färre fel och minskad utvecklingskostnad

– det medför högre effektivitet i utvecklingsarbetet, bland annat tack vara automatisk generering av kod

– det skapar bättre kommunikation i utvecklingsteamet – tydliga modeller ökar förståelsen

– produktkvaliteten ökar

Knightec erbjuder specialister med djup kunskap om modellbaserad utveckling, med specifika kunskaper om olika verktyg, bland annat Matlab, Simulink och Stateflow.

Kontakt:

Erik Netz

Mobile phone: +46 732-80 23 55