← Alla kompetenser

PROJEKTLEDNING

Att vara projektledare är en roll som ställer höga krav på din ledarförmåga såväl som ditt tekniska kunnande. Arbetet innebär att framgångsrikt leda och motivera människor genom alla utmaningar gruppen ställs inför i ett projekt.

Att hantera uppstart, avslut, tidplaner, budgetar, risker och osäkerheter såväl som varje enskild projektmedlem är avgörande för hur framgångsrikt projektet blir. Knightec har en gedigen erfarenhet av att utföra projektledningsuppdrag i kundens eller i vår egen projektorganisation.

Våra projektledare har erfarenhet från olika branscher vilket ger rätt förutsättning att snabbt sätta sig in i kundernas utmaningar och skapa resultat.

Vi är vana att arbeta med flera olika projektmodeller och kan även vid behov använda våra egna, som baseras på vår samlade erfarenhet.

Kontakt:

Business Unit Manager Quality & Management, Fredrik Hörlyk
Mobile phone: +46 730-78 29 68

East: TF Regional Manager Quality & Management, Dimitris Gioulekas
Mobile phone: +46 +46 705-69 96 88

East: Group Manager Quality & Management, Daniel Sköld
Mobile phone: +46 70-166 00 50

South: Regional Manager Quality & Management, Daniel Wenemark
Mobile phone: +46 70-375 17 61

South: Group Manager Quality & Management, Linda Håkansson
Mobile phone: +46 761-06 00 83

West: Regional Manager Quality & Management, Björn Freed
Mobile phone: +46 73-280 23 42

North: Regional Manager Quality & Management, Erik Johansson
Mobile phone: +46 70-538 81 34