← Alla specialistområden

Risk Management

Genomförande av riskanalyser är inom många branscher och verksamheter ett lagstadgat krav. Risk Management innebär att etablera och utveckla värdeskapande riskhantering i enlighet med gällande standarder och best practice.

Processen ger en komplett genomlysning av verksamheten eller produktdesignen utifrån ett riskperspektiv vilket ger möjlighet att förutse risker och därefter agera innan en skada uppstår. Processen ger en kontinuerlig kontroll avseende risker men samtidigt identifiering av möjligheter. Riskanalyser är ett kraftfullt prioriteringsverktyg och en process för en verksamhet uppfylla myndighetskrav och internationella standarder.

Kontakt:

Christian Bondesson

Mobile phone: +46 730-78 29 92