← Alla specialistområden

Valideringsmetodik

Valideringsmetodik enligt V-modellen innebär att metodiskt införa, anpassa och arbeta i enlighet med vedertagna metoder för att bevisa att en produkt/process uppfyller fördefinierade krav. Metoden ger tydlighet vid kravställande, riskreducering, spårbarhet och är ett mycket effektivt verktyg för att tydligare prioritera mellan kostnad, tid och kvalitet.

Kontakt:

Fredrik Hörlyk
Mobile phone: +46 730-78 29 68