← Alla kompetenser

VERKSAMHETSUTVECKLING

Öka känslan av delaktighet och du får en positiv spiral av förbättringar. Med det ständiga lärandet som grund hjälper Knightec företag att utveckla effektivare verksamheter. Medarbetarna är drivkraften. Lean är filosofin. Tillsammans skapar vi utrymme för tillväxt. Som exempel på verksamhetsutvecklande uppdrag genomför vi nulägesanalys, strategi, förändring, projektledning samt utveckling av ledningssystem, verksamhetsmodeller och processer.

Våra verksamhetsutvecklare har bland annat erfarenhet av organisationsförändringar, kostnadsrationaliseringar, kvalitetsstrategier, förbättringsprojekt, projektmodeller, metodikutveckling och utbildning i olika former.

Arbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv där vi ansvarar för projektets alla delar från implementering av föreslagna strategier till återkoppling av det bestående resultatet.

Kontakt:

Business Unit Manager Quality & Management, Fredrik Hörlyk
Mobile phone: +46 730-78 29 68