Internet of Things, digitalisering och automatisering driver tillväxt för Knightec Systems – passerar 100 anställda och fortsätter växa

Knightec fortsätter att växa och rekryterar allt fler specialister inom bl.a. affärsområdet Systems, speciellt inriktat på att utveckla system åt R&D-avdelningar på företag som många gånger är världsledande inom sina respektive branscher. Erik Netz, som leder avdelningen, har precis anställt den 100:e medarbetaren, inom ett område som skapades för bara tre år sedan.

Knighec Systems växer inom mjukvaruområdet med både elektronik, mjukvara, elkonstruktion och automation – allt är drivet av Internet of Things, digitalisering och automatisering rent generellt. Världen går mot att bli allt mer digitaliserad och uppkopplad, och i takt med det kommer även större krav på säkerhet.

”Vår kompetens sträcker sig genom hela utvecklingskedjan från förstudie till drifttagning, men vi växer och utvecklas med de nya utmaningar som möter våra stora kunder,” förklarar Erik. ”Ny och allt mer komplex teknologi ställer höga krav på förmågan att göra lösningar med hög kvalitet till en rimlig kostnad.”

I linje med det ökade behovet, satsar Knightec på kompetens för uppkopplade enheter. ”Knightec har flera områden där vi satsar extra på att ligga i framkant vad gäller utveckling, trender, och inte minst regler och förordningar. Connected Device Security är ett av våra specialistområden, där vi bygger upp kunskap och hjälper våra kunder” fortsätter Erik. ”Det är ett område vi identifierar som mycket intressant där vi märker att vi kan göra skillnad och hjälpa våra kunder speciellt när vi kommer in på ett tidigt stadium. Vi har anpassat ett arbetssätt för riskanalys som vi har identifierat och vidareutvecklat. Det är speciellt framtaget för att identifiera risker inom Security – ekonomiska, juridiska, och operationella.”

Automotive-branschen, för att ta ett exempel, ligger långt fram vad gäller uppkopplade produkter och säkerhet. ”De upplever stora kundkrav på mer avancerade tjänster, och det är av yttersta vikt att detta sker säkert. Vilken komponent och eller system man använder spelar stor roll,” menar Erik.  ”Utvecklingen går så fort. De datahot som uppträder blir allt mer komplicerade och det gäller att hålla sig uppdaterad.”

Knightecs konsulter är specialister. ”Vår erfarenhet kommer bl.a. från arbete med våra kunder, och vi bevakar vad som händer, med mässor och konferenser, och har nyligen startat ett samarbete med MDH, Mälardalens Högskola, inom Cyber Security” berättar Erik. ”Vi är duktiga på att leda kunderna framåt inom det här området. Säkerhetskraven ställs olika högt, och det gäller att hamna väldigt rätt, inte för säkert eller osäkert utan att hitta ’the sweet spot’ alltså den perfekta jämvikten. Vi hjälper kunden att bedöma risker mot insats.”
Knightec Systems erbjuder systemutveckling inom mjukvara, elektronik, elkonstruktion och automation. ”Vi genomför helhetsåtagande från egna lokaler eller ute hos kund och kan också vara rådgivare i olika frågor och branschstandarder. Vi har lång erfarenhet från en mängd olika verktyg och utvecklingsmiljöer och bedriver arbetet i moderna processer, ofta enligt Scrum eller andra agila arbetssätt. Jag letar alltid drivna och engagerade medarbetare,” säger Erik, och uppmuntrar intresserade kandidater att skicka en spontanansökan via websidan.