Knightec ger extra stöd till ingenjörer utan gränser

Knightecs mission är att skapa en bättre framtid genom utveckling av människor och teknik. Vi tror att alla kan göra skillnad och på det bygger vi vårt engagemang. I år har vi valt att ge ett extra stöd till vår partner Ingenjörer utan gränser.

Ingenjörer utan gränser (IUG) bedriver och stödjer projekt baserade på ingenjörskompetens, ofta i samarbete med lokala organisationer och har som mål att hitta tekniska lösningar anpassade till och med respekt för lokal kompetens, kultur och värderingar. Speciellt viktigt för volontärprojekten är att bidra till barns livssituation genom att skapa en god skol- och hemmiljö och sprida kunskap. Därför är utbildning också en central del av Ingenjörer utan gränsers arbete.

Det är många människor på flykt i världen idag, varav många är barn. På Knightec engagerar vi oss i detta, bland annat genom att samarbeta med Ingenjörer utan gränser. Vi ger ett ekonomiskt stöd, men ännu viktigare är det engagemang och egen tid som Knighteckonsulter lägger i olika IUG-projekt. Det gemensamma målet är att öka kunskap och engagemang kring ingenjörens roll i globala utvecklingsfrågor och uppmuntra till att med kompetens och god etik bidra till en hållbar framtid.
Det kan handla om rent vatten, hjälp med att få människor att hitta varandra och många andra saker som ger stöd. Som ingenjörer vet vi hur teknik kan förändra människors liv positivt. Det är detta vi jobbar med och det är därför vi finns.

Under året har vi stöttat Ingenjörer utan gränser i flera projekt med kompetens från samtliga affärsområden. Från Systems sida har vi startat bygget av en webbplattform där deras projekt framöver kommer kunna samlas i en ny databas. Konsulter från Quality & Managment har varit med att utforma och validera projektmodeller. Med kompetens från Technology har vi bidragit i Renewable Energy Program och bl.a. hjälpt till att hitta leverantörer för solceller och tagit fram utbildningsmaterial för kommande projekt.

Veckan före jul kommer vi delta i IUG:s Engineer-2-Engineer program. Där kommer vi möta och stötta asylsökande som har teknisk bakgrund och som längtar att komma in i det svenska samhället.

Här kan du läsa mer om Ingenjörer utan gränser och även hur Knightec bidrar till verksamheten. Är du ingenjör kanske du vill vara med? Du kan anmäla dig genom att följa länken.