Knightecare ger tillgång till datorer i skolor för Ingenjörer Utan Gränser

Vi på Knightec ser utveckling av människor och teknik som vägen mot en bättre framtid. Vi har under många år gett stöd åt Ingenjörer utan gränser. Ett av deras projekt är Computers for Schools (C4S), som just nu pågår på två ställen i Kamerun i Afrika. C4S syftar till att ge möjlighet till en bättre utbildning med hjälp av datorer – ett energieffektivt och lättillgängligt system installeras, som ger eleverna tillgång till grundläggande datorkompetens. Förutom detta får de även access till internet och programvara som ordbehandling, översättning, och yrkesspecifik mjukvara.

Knightec ger ett ekonomiskt stöd, men ännu viktigare är det engagemang och den egna tid som konsulter på Knightec bidrar med. Under augusti genomförs två C4S-projekt på skolor i Bandja och Tatum i Kamerun, och representanter från Knightec är på plats.

Marcus Forsberg, konsult på Quality & Management i Uppsala, är utbildnings- och hållbarhetsansvarig för initiativet i Tatum, som består av att bygga en datorsal med tolv stycken elevdatorer och en lärardator. Det kommer dessutom att finnas en server för ett nätverk, byggt på Raspberry Pi och PiNet. Marcus roll innebär att han utbildar lärarna på skolorna, ser till att rätt kunskap förmedlas, och att projektet blir varaktigt genom underhåll och genom att dela kunskap.

Marcus är just nu i Tatum i Kamerun, och IUG-teamet lagt upp sin första VLOG som vi väldigt gärna vill dela med oss av.

Dan Tatar, konsult på Systems i Stockholm har länge varit engagerad i IUG, och började med C4S i januari 2016. Även han är på väg ner till Kamerun, men kommer att arbeta med en annan skola. Det är samma koncept men de har olika kravställning och tillvägagångssätt. Skolan i Bandja, dit Dan åker, är en yrkesskola främst för flickor, med inriktning på musik, datavetenskap, sömnad, och hotell-och restaurangledning. Även där installeras strömsnåla och mekaniskt mycket tåliga datorer, som passar miljön som de ska verka i.

Ingenjörer utan gränser bedriver och stödjer projekt baserade på ingenjörskompetens, ofta i samarbete med lokala organisationer. De har som mål att hitta tekniska lösningar anpassade till, och med respekt för, lokal kompetens, kultur och värderingar. Vårt gemensamma mål är att öka kunskap och intresse kring ingenjörens roll i utvecklingsfrågor och samtidigt uppmuntra till att med kompetens och god etik bidra till en hållbar framtid.

Vi på Knightec kan erbjuda tekniska lösningar för att om möjligt göra livet under svåra förhållanden lite bättre. Det kan handla om rent vatten, hjälp med att få människor att hitta varandra och många andra saker som ger stöd. Som ingenjörer vet vi hur teknik kan förändra människors liv positivt. Det är det vi jobbar med och det är därför vi finns. Medan pengar självklart gör nytta är det som gör den stora skillnaden det personliga engagemanget.

Alexander Ingvarsson samordnar projekten med IUG för Knightec. ”Samarbetet med Ingenjörer utan gränser på Knightec är något jag blev mycket inspirerad av när jag började här”, säger Alexander. ”Vi har i dagsläget flera projekt där vi hjälper dem på olika håll, och min förhoppning är att vi fortsättningsvis kommer utveckla detta arbete. Framöver kommer jag leta nya spännande projekt där vi kan hjälpa till med vår kompetens.”

Här kan du läsa mer om Ingenjörer utan gränser och även hur Knightec bidrar till verksamheten.