Kund: Bosch Rexroth

Skitigt, kallt eller varmt. Under eller över vatten. Extrema krav.

Bosch Rexroths hydrauliska drivsystem är enormt driftsäkra. Så säkra att de används för att driva borren på oljeplattformar, hissarna i Eiffeltornet, mudderverk, raketramper, enorma skophjulslastare och mycket annat. All forskning, utveckling och tillverkning sker i Mellansel, och den kompetens och hantverkskunskap som finns hos företagets 450 anställda, har gjort Bosch Rexroth till världsledande.
Björn Leidelöf, teknisk direktör förklarar: – ”Vi 55 som jobbar på avdelningen för forskning och utveckling ska fokusera på vår kärnverksamhet. Och det är det hydrauliska drivsystemet. Konstruktionsuppdrag som ligger utanför detta stärker vi upp med konsulter. Ett exempel på det är konstruktion av en provrigg för test av hydraulpumpar. Pumparna köps externt och testas noga av oss så att de uppfyller våra behov och höga krav. Förutom själva stålkonstruktionen av riggen tar Knightec även fram styrsystemet som används vid kontrollen av pumparna. Det här är ett projekt där Knightec tar ett helhetsansvar, från konstruktionsritning till körklar rigg.
– Vi har ett långt samarbete med Knightec och de kan vår verksamhet väl. De har bra konsulter med rätt kompetens och inte minst social förmåga. Knightec kan komma in snabbt med konsulter för att ta hand om hela kedjan i ett projekt, och vi kan tryggt lämna över ett större ansvar bara genom att lyfta på luren.