Kund: Cargotec

Systemutveckling på en högre nivå.

Cargotec i Örnsköldsvik konstruerar och marknadsför avancerade fartygskranar på den internationella marknaden. Kranarna lyfter all typ av last som fraktas med båt över världshaven. Att lasta en båt är ett precisionsarbete och från hyttdisplayen får kranföraren aktuell information om last, lyfthastighet och armvinkel. Allt för att säkerställa snabba lyft.

Knightec fick i uppdrag att vidareutveckla systemet genom att skapa en vy som visar hur två kranar tillsammans lyfter en gemensam last. Utmaningen var att skriva en kod som är enkel att förstå och underhålla. För att beräkna och presentera hur kranarmarna kan röra sig inom respektive krans arbetsområde beroende på lastens längd och vridning, har klassiska ingenjörsredskap såsom passare, gradskiva och linjal använts. Programmet skrevs slutligen i standardspråket C++. Resultatet är att kranföraren nu direkt på skärmen ­ser var lasten befinner sig och hur den kan flyttas, inklusive kontinuerligt data för respektive kran, såsom vikt på kroken, lyfthöjd och utligg.