Kund: CybAero

APID ONE – räddar liv och egendom

Fjärrstyrda flygfarkoster, UAV (Unmanned Aerial Vehicles) eller RPAS (Remotedly Piloted Aircraft System) är idag en realitet och nya användningsområden tillkommer ständigt. RPAS har traditionellt förknippats med flygplansliknande system med fasta vingar. System med fixed wing utgör idag den klart dominerande delen av totalmarknaden, men helikoptersystem, VTOL (Vertical Take Off and Landing) RPAS förväntas kraftigt öka sin andel av marknaden.

CybAero utvecklar och tillverkar system som gör det möjligt för kunderna att operera från luften utan att riskera sak och person. Systemen, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System), består av fjärrstyrda helikoptrar, markstationer, sensorer och datalänkar. De kan anpassas efter varje kunds specifika behov och kan användas för uppdrag, såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och försvarsverksamhet.

CybAero är verksam på en marknad som väntas fördubblas närmaste 10-årsperioden, delvis genom regeländringar i flygtrafiken vilket medger ökade möjligheter för fjärrstyrda flygfarkoster. Samtidigt är man en pionjär som på många sätt driver utvecklingen och formar marknaden genom att visa på nya tillämpningar som kompletterar eller ersätter traditionell bemannad flygtrafik.

APID-systemen är bestyckade med utrustning anpassad för uppdraget och i takt med nya tillämpningar och kundkrav ökar också kraven på utrustningen. I samband med ett av bolagets nyckelprojekt behövde man öka kraftförsörjningen i systemet. Knightec som samarbetar med CybAero inom produktutveckling fick möjligheten att ta fram en lösning. Arbetet inleddes med att olika alternativ utvärderades och beslut fattades därefter att ta fram en specialutvecklad generatorlösning. Konstruktionsarbetet genomfördes i dialog med den nya brittiska motorleverantören Rotron. Förutom den förstärkta kraftförsörjningen ökades också robusthet med minskad sårbarhet i motordrift som positiv bieffekt. Lösningen är numera en standarddel av APID ONE – systemen och ingår bland annat i leveranserna till den kinesiska marknaden.