Kund: GE Healthcare

Göra tekniken tillgänglig även för regionalsjukhus där den verkligen gör nytta

GE Healthcare – GEM Pets Systems AB tillverkar system för produktion av PET-spårämnen – positron emission tomografi. Dessa kortlivade spårämnen används för att diagnosticera cancer.
Spårämnet framställs i en partikelaccelerator (PET-cyklotron) och injiceras sen i patienten. Med hjälp av en PET-kamera kan man därefter se var i kroppen det sker onormalt hög metabolism av glykos, vilket är ett mycket tillförlitligt sätt att upptäcka cancer tidigt.

Erik Strömqvist, VD, förklarar – ”Samarbetet med Knightec sträcker sig många år tillbaka i tiden. Idag är de ett av våra huvudkonsultbolag och är djupt involverade i både nya utvecklingsprojekt och i manufacturing engineering. Det viktiga när vi konstruerar och utvecklar våra produkter är så klart tillämpningen. Våra maskiner måste fungera varje dag och vi lever av att konkurrera med tillförlitlighet. För mig är det därför viktigt med ett långsiktigt tänk när det kommer till konstruktion, och min ambition är bland annat att göra vår teknik tillgänglig även för regionalsjukhus där den verkligen gör nytta. När det gäller tänket att bygga in kvaliteten från början – både vad gäller konstruktion och design – tycker jag att Knightecs konsulter varit framgångsrika. Konsulterna är som en naturlig del av företaget och de är integrerade i vår utvecklingsavdelning. Vi är ett team. Jag har också en bra relation till Knightecs ledning som var mycket lyhörda i ett förstudie-projekt som vi gick in i gemensamt. Resultatet blev ett fördjupat samarbete” – avslutar Erik.