Kund: MIWA AB

Ett lönsammare sätt att ta tillvara på överskott av värme

MIWA AB i Lövånger konstruerar och tillverkar värmecentraler till främst hyreshus och industrier. I verksamheten ingår ocksåförsäljning av olika former av energilösningar som braskaminer, spisar, skorstenar och solcellspaneler.

För Dela energis räkning i Leksand fick MIWA uppdraget att konstruera en värmeväxlare till dessa fjärrvärmeverk. Utgångsläget var att man ville ta tillvara på den överskottsenergi som ett närliggande sågverk producerar.

Dala energi levererar normalt fjärrvärme till sågverket men ofta producerar sågverket egen värme genom eldning av ved och restprodukter i egna pannor. Ibland får sågverket överskott av värme och med hjälp av en värmeväxlare kan man pumpa tillbaka denna energi som kan återanvändas i hela fjärrvärmenätet. Sammantaget blir det ett lönsammare sätt att ta tillvara på sågverkets överskott av värme. Och för Dala energis del behöver inte värmecentralen elda för kråkorna. En win-win situation för båda parter.

Uppdraget från Dala energi innebar att MIWA snabbt behövde förstärkning för att hantera projektet. Då MIWA tidigare hade anlitat konsulter från Knightec med gott resultat gick det snabbt att få rätt kompetens på plats. Kunskap inom konstruktion/VVS i kombination med erfarenhet av samma CAD-system som MIWA använder sig av blev den slutliga anledningen till att valet föll just på Knightec.
Uppdraget utgick från en kravspecifikation och att konstruera en värmeväxlare som inom ramen för 6x3x3 meter skulle uppfylla kundens krav på funktionalitet. Samtidigt skulle den vara lätt att serva löpande. Anledningen till måtten var att enheten skulle kunna transporteras med lastbil till kunden i Dalarna. Allt för att reducera transport- och hanteringskostnader. En konsult från Knightec arbetade fram färdiga tillverkningsunderlag innehållande kaplistor med exakta mått för rör, krökar, ventilplaceringar etc. Detta har medfört bättre underlag för tillverkning och därmed lägre kostnader för MIWA. Dessutom blev själva konstruktionen så lätt att den enkelt kunde lyftas med en traktor.