Kund: Sophiahemmet Högskola

Cubitus Baby – ger tid för ett värdigt avsked

Varje år föds omkring 450 barn döda i Sverige och ytterligare drygt 100 barn dör kort tid efter födelsen. När föräldrar mister sitt barn så tidigt blir deras möte med barnet också ett avsked. Eftersom en död kropp påverkas snabbare i rumstemperatur placeras barnet av och till i ett kylskåp eller kylrum på sjukhuset. Cubitus Baby är en babylift med inbyggd kylfunktion som ger föräldrarna möjlighet att ha barnet hos sig dygnet runt. Barnet läggs i en ombonad bädd med madrass och ett avtagbart bäddlakan som omsluter babyliftens kanter. I fickor på insidan av den isolerande stommen och i babyliftens lock, placeras kylblocken, vilket gör det enkelt att byta dem när de tappat effekt. Bytet av kylblock har också ett symboliskt värde, ett sätt för både föräldrar och personal att visa omsorg om det döda barnet vilket har betydelse för föräldrarnas sorg. Produkten möjliggör en obruten vårdkedja, från förlossningen till begravningsceremonin. I dagsläget har 50 Cubitus Baby finansierats genom en donation från Ruth och Richard Julins stiftelse. Dessa har skänkts till samtliga svenska förlossningskliniker, där de används i den dagliga vården.

Som ytterligare ett lyckat resultat av Cubitus Baby så är det nu med stor glädje och stolthet som vi kan berätta att Knightec, tillsammans med innovatören Ingela Rådestad har vunnit den svenska juryns hedersomnämnande i designtävlingen Design S.

Design S är Sveriges nationella designutmärkelse som 2014 delades ut för femte gången i Svensk Forms regi. Knightec var delaktig i utvecklingen av de första nio exemplaren och har tillsammans med Ingela Rådestad designat och konstruerat det som kom att bli den Cubitus Baby som finns på svenska förlossningskliniker idag. Värdighet och funktion har genomsyrat designprocessen och som resulterade i en prisbelönt produkt som visar att design behövs inom alla områden.

Juryns motivering
Cubitus Baby visar att design inte värjer sig för svåra frågor. Situationsdesign när den är som bäst. Skapar närhet och omsorg i den mest obeskrivbara av stunder. Med stor förståelse för behovet av integritet och praktiska behov i den svåraste sorgen, utgör Cubitus Baby en tyst följeslagare under den tid den behövs. Den absoluta neutraliteten i formgivningen lovordas.