Kund: AstraZeneca

Det är avgörande att analysresultaten som utrustningen genererar är helt korrekta

AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedels- och forskningsföretag. Knightec är med och leder våra validerings- och avvecklingsprojekt. Valideringsuppdragen består exempelvis av att köpa in både hård- och mjukvara som skall användas på analyslab. Utrustningen ska sen valideras för att vi ska kunna säkerställa att den uppfyller våra krav och specifikationer. Ingenting får gå fel i produktionen av läkemedel, därför är det avgörande att de analysresultat som utrustningen genererar är helt korrekta. Knightec utför även många avvecklingar hos oss. I avvecklingen säkerställer vi att utrustningen varit tillförlitlig ända till sista analysen. Vi beslutar också om data skall sparas, migreras eller avvecklas. Knightecs arbete är en viktig del i utvecklingen och produktionen av tillförlitliga läkemedel.

Ett eget drivande kvalitetstänk
– Knightec är en väldigt stark samarbetspartner för Astra Zeneca. De flesta konsulter som jag tar in från dem har jobbat här tidigare och kan därför snabbt komma in i uppdragen. Vi har inte den lyxen att vi kan mata konsulten med det dagliga utan de måste ta in våra processer och ha ett eget drivande kvalitetstänk. Strukturen på AstraZeneca kräver att man har skinn på näsan för att inte tappa tempo. Jag brukar säga att jag vill ha ett ”yrväder” som bara levererar. Konsulterna är en del i gruppen men jag håller dem inte i handen utan litar på att de utför sitt uppdrag. Förtroende är viktigt från båda håll. Vi har ett långt samarbete med Knightec och när jag behöver hjälp är det hos dem jag börjar.