Som gruppchef på Knightec får man både bred erfarenhet och personlig utveckling

Rebecca Danielson är utbildad maskiningenjör inom design och konstruktion och arbetar som gruppchef på Knightec i Uppsala och Stockholm.

I mitt arbete besöker jag många av våra kunder för att hitta passande uppdrag till företagets teknikkonsulter. I rollen som gruppchef ingår också att se till att medarbetarna ständigt utvecklas och trivs med sina uppdrag, samtidigt som jag behåller kontakten och följer upp utvecklingen med alla kunderna.

Projektledning som mål

Jag visste redan när jag studerade till maskiningenjör att jag ville jobba med projektledning och valde därför att läsa extra kurser inom området. Efter min examen 2009 arbetade jag som produktingenjör på IKEA i några år och kände att detta med att koppla ihop folk, plus tekniskt ansvar var vad jag ville hålla på med. När jag såg att Knightec sökte projektledare i Uppsala tog jag kontakt direkt. Jag har alltid känt mig bekväm med att ta mig an ledarskapet i en grupp, och arbetsformen i projekt passar mig bra – man har en tydlig start och ett tydligt stopp och kan följa sina resultat.

Efter bara några veckor hade jag och min närmsta ledare tagit fram en utvecklingsplan för mig, vad jag skulle göra den närmaste tiden och på sikt, tre år. Jag uppskattade mycket att så tidigt få frågan om jag ville jobba som ledare på Knightec i framtiden. Jag var inte kvalificerad då, men vi pratade om det, och satte gemensamt upp planer som pekade åt det hållet och stöttade en sådan karriärväg. Alla på Knightec får utarbeta en personlig utvecklingsplan i samråd med en coachande ledare. Men det är bara individen som kan styra om det verkligen kommer att hända, och han eller hon är ansvarig för sin utveckling – det är ingen som gör det åt dig. Det ger en känsla av ansvar och en stolthet över din egen framgång.

Jag förmedlar detta även till den grupp jag är ledare för. Det är viktigt att vara lyhörd, att lyssna på sina medarbetare och samtidigt hjälpa dem att sätta och uppnå realistiska och roliga mål. Jag lägger stort fokus på mina konsulter genom att coacha dem till att lyckas med sina uppdrag. Vi på Knightec har regelbundna mål- och utvecklingssamtal där varje konsult blir inbjuden av sin närmaste ledare, men själv håller i mötet för att formulera sina egna personliga utvecklingsmål.

Berikande kontakt mellan människor hjälper Knightec att växa

Det bästa med jobbet på Knightec är kontakten med alla människor. Trots att Knightec vuxit mycket de senaste åren lyckas företaget behålla den familjära känsla som många konsultbolag eftersträvar. Jag gillar också att ingen dag är den andra lik. Den platta organisationen gör det snabbt och enkelt att prata med både chefer och medarbetare för att dela både erfarenheter och kunskaper till nytta för projekten.

Det finns också stora möjligheter att påverka sitt eget arbete, både som ledare och medarbetare, vilket är väldigt givande. Genom att coacha medarbetarna och hjälpa dem i sin utveckling utvecklas jag själv också i rollen som ledare.

Det bästa en student kan göra är att skaffa sig en bred erfarenhet

Jag träffar ofta studenter och råder dem att skaffa bredd i sin erfarenhet och undvika att specialisera sig för tidigt. När du kommer ut från skolan, förespråkar vi på Knightec att testa så mycket som möjligt, och att vara öppen för olika uppdrag. Om du vill bli projektledare är det bättre att börja brett och skaffa sig kunskaper från olika stadier i projektets gång. Ta produktutveckling till exempel, har du varit med i hela kedjan från konceptidé till produktionssättning av färdiga produkter förstår du var du själv funkar bäst och kan jobba effektivt med tvärfunktionella team. All erfarenhet är så värdefull – allt kommer du att ha nytta av. På Knightec får du möjligheten att prova på många olika kundprojekt, industrier, och situationer.

Min utbildning till maskiningenjör gav mig en stabil teoretisk grund att stå på som förberedelse inför rollen som ledare. Men det är först när man kan omsätta sina kunskaper i praktiskt arbete som man förstår hur man ska använda dem och hur man bäst kan bidra. Mitt jobb idag mer handlar om personlighet och kundkontakt än mekanik, och det är i mötet med människor med olika perspektiv som jag utvecklas mest i att finna både praktiska och kreativa lösningar.

"Mitt jobb idag handlar om människor, personlighet och kundkontakt."

Rebecca Danielsson

Positivity persists

Syrian computer engineer choses Sweden

I am Ali, a Computer Engineer originally from Syria, and I came to Sweden in 2016 to find work. I chose Sweden because of the humanitarian values and the equality you enjoy in your society. I am here with my wife and we plan on staying to hopefully raise a family here. I’ve been with Knightec since February 2017, working first on testing for a medical care product and then on software for a commercial vehicle, with BCOs embedded systems.

Knightec reaches out to Ali

About a year ago, as I was waiting to be processed by the Swedish Government, Knightec actually contacted me and asked me to come to an interview. I was very impressed with the interest they showed in me and the fact that they took the time to reach out to me. When I arrived at the offices for the first time, the first thing I noticed was the coffee machine, haha. The second was the wall of photos of employees. I asked what this was, and Patrik (Regional Manager Systems) answered “this is the wall of fame.” I thought to myself ‘I know I will be on that wall one day.’ I really felt it. I knew 100% that one day my picture will be on there.

Welcomed like a brother

That time, I was not hired, as I did not yet have my Swedish ID card. I had the work permit, but not the ID card which posed problems. A year later, however, Knightec called me again. By that time, I had been accepted to a 3-month software development program at the Royal Institute of Technology, and I left that course to go work for Knightec. I got such a warm welcome, it felt like joining family, my colleagues took me in like a brother. One year after that first interview with Knightec, I am proud to see my photo on the wall of fame, with them.

Building real relationships

I feel that what makes Knightec unique is the relationship we build with people. The personal interest that Knightec took in me, and the fact that they took the time and effort to pursue me for an employment, says a lot. It’s the way we approach people that is the reason for our success. That’s what makes us grow so fast – and makes our clients happy.

"I just knew it, one day my photo would be on that Knightec wall of fame. "

Ali Farha

Mångfald skapar ett bra klimat för innovation och utveckling

Vad var det som lockade dig till Knightec?
– Jag gjorde mitt examensjobb på Electrolux och där fanns flera konsulter från Knightec. Jag märkte direkt att de stack ut i mängden. De var alla öppna, professionella och affärsmässiga på ett sätt som gjorde mig nyfiken. Även deras olika uppdrag lockad mig, jag har redan hunnit arbeta på två riktiga drömuppdrag och fått prova på två olika ytterligheter inom min utbildning.

Vad är roligast med ditt jobb?
– Jag får verkligen testa på min bredd och tillämpa det jag känner mest passion för. Jag har alltid tyckt om att utrycka mig kreativt och jobba med den visuella kommunikationen. Samtidigt har jag ett visst patos och vill känna att jag lägger mina timmar på en positiv samhällsutveckling. Då känns det fantastiskt att få vara med och driva Knightecs arbete med hållbar produktutveckling.

Vad är du extra stolt över hos Knightec?
– Jag är stolt över att vårt genuina engagemang i samhällsfrågor. Till exempel har vi i flera år jobbat med mångfald och diskuterar de frågorna på ett djupt och givande sätt. Vi har även ett långt engagemang i att motivera ungdomar att studera teknik, vi behöver den kompetensen i Sverige. Vi har exempelvis Rinkebyprojektet där vi coachar studenter i högstadiet. Nu senast arrangerade jag och kollegor inspirationsdagar där vi bjöd in studenter från Rinkebyskolan och visade olika ingenjörsstationer där de bland annat fick prova på att programmera en robot. Det är ett genuint projekt som ger mycket åt båda håll.

Vad gör Knightec till en spännande arbetsgivare?
– Något som jag tyckte var roligt när jag kom hit var att det inte finns en viss stereotyp, här finns alla typer av människor och jag har aldrig behövt passa in i en viss ram. Jag hade inte reflekterat mycket över mångfald innan men när jag kom hit förstod jag varför det är så viktigt. Det skapar ett bra klimat för innovation och utveckling med olika perspektiv och infallsvinklar.

"”Jag är stolt över vårt genuina engagemang i samhällsfrågor”"

Hanna Lundén

Team och kunskapsöverföring

Hur har du utvecklats som konsult på Knightec?

Knightec var mitt första konsultjobb och den största skillnaden mot tidigare arbetsgivare är att Knightec är ett flexibelt företag. Jag har genomfört många intressanta och utmanande projekt och det är till största delen genom uppdragen jag tycker att man utvecklas. Som konsult har jag arbetat hos många olika kunder och avdelningar. Jag har ställts inför vitt skilda problemställningar och jag känner absolut att min egen utveckling har gått snabbare här än vad den hade gjort om jag hade fortsatt vara anställd på något stort läkemedelsbolag, som jag var tidigare.

Jag trivs mycket med att utveckla och etablera relationer med våra kunder, något som är både stärkande och stimulerande. Jag tycker alltid att det är intressant att diskutera andra företags problemställningar. De roligaste säljmötena är de som genom ömsesidig nyfikenhet och engagemang utvecklas till inledande arbetsmöten.

Hur delger du yngre kollegor din kunskap?

För mig handlar det inte bara om ålder, det finns en otroligt stor bredd såväl erfarenhets- som åldersmässigt och alla har värdefull kunskap att delge. Knightec har blivit väldigt bra på kunskaps- och erfarenhetsöverföring inom organisationen och det är tydligt att vi valt att fokusera mycket på detta.

Jag tycker det är oerhört stärkande att ta del av andras kunskap och ge av min egen. Jag vet att det är mycket upp till mig själv, så jag försöker alltid vara tillgänglig och besvarar gärna frågor från kollegor. Det finns otroligt mycket kunnande och kompetens på Knightec och det är enormt viktigt att kunna kanalisera allt detta det på ett bra sätt. Genom vår samarbetsplattform, Sverigekontoret, de rikstäckande kompetenskonferenserna och höstkonferenserna har vi massvis med möjligheter till detta och det känner jag ger en enorm styrka.

Teamleveranserna vi genomför hos våra kunder är för mig den allra mest stimulerande formen av kunskapsöverföring, där får vi verkligen utrymme att sporra varandra till att överträffa förväntningarna.

Vad är det bästa med att jobba som konsult på Knightec?

Jag är ofta engagerad i rekryteringsarbetet och den här frågan är vanlig. Jag tycker Knightec är mycket bra på att vårda sin enda säljbara resurs. Jag upplever att det finns en genuin vilja att utveckla medarbetarna och få dem att trivas. Det finns en lyhördhet inom organisationen som lägger grunden till detta och för mig är det centralt att en arbetsgivare utvecklar den enskilde medarbetarens konkurrenskraft.

I den företagskultur vi tillsammans byggt finns en sund mix av värme och professionalism som tilltalar mig mycket. Det får inte bara finnas det ena eller det andra. Balansen vi har skapat upplever jag är svår att återfinna på andra konsultbolag.

"Knightec har blivit väldigt bra på kunskaps- och erfarenhetsöverföring inom organisationen och det är tydligt att vi valt att fokusera mycket på detta."

Christian Bondesson

Kultur och samarbete

Vad präglar kulturen på Knightec?

Först och främst engagemang, alla är väldigt på och jag upplever att det finns mycket positiv energi i organisationen. Jag möts alltid av leenden hos mina kollegor och vi har många bra uppdrag.

Det är högt i tak på Knightec, det känns verkligen, man får säga precis som man känner och tycker. Som konsult har jag stor frihet och möjlighet att påverka min egen situation och själv välja vilken väg jag vill gå. Jag känner att min chef gett mig förtroendet att själv knyta kundkontakter och utveckla dem och att han backar upp.

Ambitionen på Knightec är att hitta uppdrag som matchar konsultens individuella utveckling. I den processen har vi konsulter stort förtroende att skapa vår egen utveckling och egna uppdrag. Jag känner mig mer komplett som konsult när jag är med i hela processen och jag tror det uppskattas av kunden när jag visar att det är just hos dem jag vill jobba.

Stolthet är något som präglar vår kultur. Innan jag blev konsult hörde jag att det pratades om att man inte är lika mycket värd som konsult. Så är det inte hos oss. Vi Knightecare visar gärna att vi tillhör Knightec och är stolt över det.

Hur har din syn på konsultrollen förändrats sedan du började på Knightec?

Först såg jag rollen som en extra resurs, men det är mycket mer än så, en konsult är en viktig spelare. Jag har flera exempel på när vi konsulter kallas in i strategiska frågor och bidrar på högre nivå i kundens organisation. Knightec är lyhörd för kundens problemställningar och möjligheter och jag vet att vi knighteckonsulter är uppskattade av kunderna. Knightec har ett starkt varumärke som står för kvalitet och pålitlighet och jag upplever att knightecare har stort förtroende hos kund.

Hur samarbetar du med dina kollegor på Knightec?

Jag är lyhörd och försöker lyssna av om jag kan hjälpa till, till exempel med att förbereda inför kundmöten, och bolla olika frågor. Jag arbetar proaktivt och delar gärna med mig av min kunskap och erfarenhet. Vi stöttar varandra hela tiden och jag både ger och tar råd inför uppdrag, där en viktig del är hur man på bästa sätt bemöter och kommunicerar med olika kunder samt deras förväntningar och ”tips och trix”.

Vår samarbetsplattform är ett bra verktyg, där man snabbt får svar om man ställer en fråga. Jag gillar den personliga kontakten med mina kollegor och träffas gärna över lunch där vi lär känna varandra och utbyter kunskap och erfarenhet. Allt detta sammantaget stärker Knightecs varumärke.

"Vi stöttar varandra hela tiden och jag både ger och tar råd inför uppdrag"

Silvia Corlevi

Vad gjorde att du valde Knightec?

Jag lockades av möjligheten att vara med och starta upp ett nytt kontor på ett företag med flera olika kompetenser. Jag har tidigare jobbat på renodlade IT-konsultbolag och såg stora möjligheter att bredda mig och lära mig nya områden. Dessutom hade jag en längre tid varit nyfiken på medicinteknik och det var något Knightec fokuserade på i Göteborg. Dessutom tyckte jag att Fredrik Hörlyk verkade vara en jättebra chef, han bjöd in till delaktighet och belyste mina möjligheter att vara med och bidra till företagets utveckling och det lockade mig.

Hur ser du på konsultrollen?

Jag har jobbat som konsult länge och anledningen är att jag uppskattar omväxlingen, att få jobba i olika branscher och med olika företag. Jag känner att jag inte riskerar att fastna någonstans. Dessutom är det väldigt roligt att få vara med på konsultintervjuer. Jag gillar kundkontakten.

Vad är det bästa med att jobba som konsult på Knightec?

Det blev som jag hade hoppats. Företaget har den bredd som det berättades om när jag anställdes. Vi är teknikkonsulter inom flera olika kompetensområden som jobbar i samarbetsprojekt på vårt Sverigekontor. Jag har fått lära mig nya saker inom för mig helt nya områden och har regelbunden kontakt med olika kompetenser. Det är lätt att ta kontakt med kollegor på andra kontor runt om i Sverige för att bolla och få hjälp, något som kompetenskonferenserna bidragit till. Detta är ett tillfälle när alla vi inom Systems, oavsett geografisk placering träffas för att utbyta kunskap och lära oss mer.

Jag uppskattar också mycket att jag fått engagera mig i företagets utveckling. Som konsult blir vi inbjudna till strategikvällar och jag känner att jag blir lyssnad på. Sedan jag började har jag fått en stor inblick i företagets utveckling och det är något som har bidragit till min egen utveckling. Jag känner att ju mer jag vet och lär mig om företagsutveckling, desto mer intresserad blir jag.

"Som konsult blir vi inbjudna till strategikvällar och jag känner att jag blir lyssnad på"

Ingrid Berggren