Möt Dimitris

De företag som tänker mångkulturellt och som får sina medarbetare att utvecklas och trivas kommer att vara vinnare

Du har varit vd sedan 2007. Vad har du för ambitioner med Knightec?

Knightec ska förändra branschen. Det sa vi även vid starten och jag tycker att vi har påverkat utvecklingen hela tiden, men det är klart, att ju större vi blir ju mer märks det. Med våra närmare 550 medarbetare är vi nu verkligen en utmanare i branschen och vi växer vidare i hela Sverige.

På vilket sätt vill ni förändra branschen och varför behövs det?

Verkligheten för våra kunder ändras hela tiden, vilket gör att de behöver utvecklas, och vi vill vara bättre än andra på att ge dem bästa möjliga utvecklingen. Förändringen grundar sig i trender som pågått så länge att de nästan känns som floskler – som globaliseringen och den snabbare teknikutvecklingen. Men de har stor betydelse! De har medfört prispress, och att konsekvensen av misslyckanden och framgångar blivit större. Mer avancerade produkter ska fram snabbare och så vidare. Vi kan välja att bara åka med eller försöka påverka utvecklingen och skapa oss en bättre position. Vi väljer det senare och vi har en idé om vilka krav och möjligheter utvecklingen ger oss och vart vi ska.

Så vart ska ni?

Det viktigaste för oss är att vi bygger på mervärdet av att medarbetarna växer och samarbetar. Kunderna behöver specialister, personer som är bäst på sitt område, men för många lösningar krävs många kompetenser i samverkan. Därför utvecklar vi specialistområden och samarbeten när många andra i branschen går mot opersonlig konsultförmedling. Kunderna märker att vi stöttar och kompletterar varandra. För de riktigt avancerade lösningarna är det helt nödvändigt och jag ser att den utvecklingen fortsätter.

Alla uppdrag är inte superkomplexa eller avancerade och där har vi verklig prispress. Det är också där vi har störst konkurrens från konsultförmedlingarna. Vi ser gärna sådana uppdrag som utmärkta för mer oerfarna konsulter att växa med. En vanlig lösning är att en senior konsult är mentor till en junior konsult som utför jobbet. Kunden är trygg och får bästa möjliga lösning samtidigt som en mer junior konsult får växa och vi kan vara mer konkurrenskraftiga.

Är det något som gör att du upplever tillfredsställelse så är det utveckling – att du blir bättre och utmanad. Det strävar vi efter mer än andra konsultbolag hävdar jag.

En annan sak som är en väldigt viktig del av Knighetc är mångfald. Jag förstår inte hur många företag anser sig ha råd att inte bredda sin rekryteringsbas. I samhället ser vi detta genom att många kompetenta personer hamnar utanför arbetsmarknaden för att de kanske har utländsk bakgrund, saknar de rätta kontakterna, är för gamla eller för unga. Hos konsultföretag är det vanligt att man t.ex är rädd att anställa konsulter med utländska namn. För Knightec är det viktiga att du är passionerad kring teknik och affärer, inte vad du heter. Framtiden är alltmer global, våra kunder är redan globala och vi behöver jobba ännu mer med globala kontakter och med förståelse för andra kulturer. Där har och kommer vi ha en enorm fördel.

Har du egen erfarenhet av särbehandling som följd av ditt namn och bakgrund?

Visst har jag det. Både privata och arbetsmässiga erfarenheter där det har varit uttalat och det är antagligen en drivkraft för mig. Säkert så har det påverkat vårt mångfaldsfokus, men jag menar att från företagets synvinkel handlar det inte om godhet. Utan som jag sa förut så skaffar vi oss fördelar genom att samarbeta och bredda vår rekryteringsbas. Det är vår strategi – samarbete och mångfald.

Så hur ser den perfekta konsulten ut enligt dig?

(Skratt), vore det inte lite dumt att måla upp en sådan stereotyp när jag precis har pratat om mångfald? Men ok – du måste, på ditt sätt, vilja utveckla dig. Företaget ger dig förutsättningar, men det är ditt driv som skapar din framgång. Så driv och samarbetsförmåga, passion för teknik och viljan att se nya sätt på hur vi kan hjälpa våra kunder tycker jag är de gemensamma nämnarna för konsulter på Knightec!