Ny SPO-ledare på Knightec Systems driver utvecklingen för Connected Device Security

I den teknikvärld vi idag lever i, med ständigt ökande uppkoppling av inbyggda system över många branscher, ökar även behovet av att skydda sitt företag mot risken för intrång och illasinnad påverkan. Inom affärsområdet Systems finns specialistområdet (SPO) Connected Device Security, där vår uppgift är att hjälpa kunder att öka säkerheten i sina produkter.

I förra månaden började David Wenslandt som SPO-ledare på Knightec Systems. Han kommer att driva utvecklingen för just Connected Device Security och vårt fortsatta arbete att utveckla kompetenser, skapa team och ta fram kunderbjudande inom specialistområdet.

”Vår vardag blir mer och mer uppkopplad”, berättar David. ”Bilar och andra transportmedel, mobiltelefoner, armbandsur, spelkonsoller, tv-apparater, dörrlås och övervakningskameror är några exempel som är vanliga idag, men vi ser även anslutning av andra typer av produkter komma stort. Hörapparater, kylskåp, vård- och fitnessutrustning, larmsystem och hemautomation blir i allt större utsträckning anslutna till Internet samtidigt som sjukvård, bank, försäkring, kommunikation, fritid och så gott som alla samhällsfunktioner flyttar till nätet.”

David har en lång bakgrund inom mjukvara och har senast arbetat med att utveckla dyksystem och undervattensrobotar, bl.a. för den amerikanska marinkåren, ett tyskt polarforskningsinstitut och ett ryskt energibolag. Han har mångårig internationell erfarenhet med projekt över hela världen, såväl i Europa och Ryssland som USA och Australien. Förutom elektronik och mjukvara har David också stor erfarenhet av standarder, regulatoriska krav och uppbyggnad av kvalitetsmetoder.

”Många företag är inte ens medvetna om riskerna,” säger David, ”och av dem som är det är det många som inte vet hur de ska börja angripa problemet. Samtidigt sker både forskning och standardisering i en rasande takt inom området. Teknologier som GSM/3G/4G, wi-fi, Bluetooth, NFC och RFID finns överallt, och nya tillkommer hela tiden, alla med sina egna risker och begränsningar.”

”Både den tekniska utvecklingen och rättsväsendet släpar efter vad säkerhet och integritetsskydd beträffar, och nya EU-krav ställer allt högre krav på alla företag som hanterar personliga data. Knightec kan hjälpa kunder som vill arbeta i enlighet med nya standarder, metodiker och krav som dataskyddsförordningen, NIST Cybersecurity Framework samt ISO-, IEC- och IEEE-standarder.”

”Knightecs konsulter har god förståelse för säkerhetskrav vid nyutveckling”, fortsätter David. ”Vårt team på Knightec erbjuder även kunderna spetskompetens inom specifikation, test, verifiering och validering med avseende på säkerhet för anslutna produkter och tjänster. Det arbete som pågår nu inom specialistområdet, med David i spetsen, kommer förstås att vidareutveckla Knightecs kunderbjudande men också bidra till att på olika sätt inspirera, utbilda och sprida kunskap internt och externt.

”Vi har redan startat ett forskningssamarbete ihop med Mälardalens högskola, ABB Robotics samt Volvo CE för att ta fram nya metoder för att höja säkerheten inom elektroniksystem, vilket är väldigt kul”, berättar David. Projektet är sponsrat av KK-stiftelsen. ”Det känns fantastiskt roligt att kunna bidra till ett samarbete som inspirerar studerande till att fördjupa sig inom säkerhet för uppkopplade enheter.”

Knightec växer kraftigt, inte minst inom Connected Device Security, och David uppmuntrar intresserade att besöka sidan med lediga jobb.