Systems

Affärsområdet Systems samlar våra tjänsteerbjudanden inom mjuk- och hårdvara, automation och elkonstruktion.

Säker digitalisering och automatisering

Digitalisering och automatisering driver utvecklingen i många branscher, vilket ställer allt högre krav på säkerheten. Systems tillhandahåller tjänster inom mjukvara, elektronik och automation, med kompetens för att stärka våra kunders konkurrenskraft.

Säkerhetsaspekterna är särskilt omfattande för uppkopplade produkter. Internet of Things driver frågan om säker kommunikation, ett område vi har utvecklat djup kompetens inom genom vårt specialistområde Connected Device Security.

Specialistområdet Connected Device Security

Vår vardag blir allt mer uppkopplad. Bilar, mobiltelefoner, armbandsur, vårdutrustning, fitnessutrustning, hörapparater, kylskåp, övervakningskameror, mediaspelare, larmsystem, dörrlås och hemautomation ansluts till Internet. Samtidigt flyttar samhällsfunktioner som sjukvård, bank, försäkring, kommunikation och fritid till nätet. Automatiseringen av uppkopplade enheter ökar också inom industrin.

Men både den tekniska utvecklingen och rättsväsendet släpar efter när det gäller säkerhet och integritetsskydd. Många företag vet varken hur de ska ta sig an säkerhetsfrågorna eller är medvetna om de risker som finns. Samtidigt sker både kunskapsutveckling och standardisering snabbt inom området. Säkerheten hos alla dessa produkter och tjänster blir en viktig fråga för allt fler företag.

Knightec erbjuder spetskompetens inom specifikation, test, verifiering och validering när det gäller säkerhet för anslutna produkter och tjänster. Våra konsulter har god förståelse för säkerhetskrav vid nyutveckling av både elektronik och mjukvara.

Knightec kan även hjälpa kunder som vill arbeta i enlighet med nya standarder, metodiker och krav som till exempelvis dataskyddsförordningen GDPR, olika ISO-, IEC och IEEE-standarder.

Kontaktpersoner inom Systems

Mailadress är förnamn.efternamn@knightec.se