Partner till Knightec

Partner till Knightec

Nätverk är viktigt på både individuell nivå och för företaget. Att komplettera dina egna styrkor med någon från utsidan ökar kapaciteten och ger potential för bättre resultat. Partner till Knightec kan man vara på många sätt. Vi har lång erfarenhet av samarbete med andra konsulter och väl inarbetade rutiner för hur vårt samarbete ska fungera. Samarbetsformen har utvecklats till partnerskap med utvalda företag som kompletterar och stärker oss i vår utveckling av kompetensområden och specialiseringar.