Samhällsengagemang

Samarbete skola näringsliv

Den framtida arbetsmarknaden är inte enbart svensk, den blir alltmer internationell. I det perspektivet blir det allt tydligare att det krävs en förmåga att umgås med och hantera olika kulturer, religioner, etniska grupper, språk, åldrar och kön. I vårt samhälle finns det människor med bakgrund från andra länder och med kunskap i andra språk och kulturer, vilka är en stor tillgång för svenskt näringslivs expansion på en alltmer global marknad.

Knightec har ett samarbete med Rinkebyskolan sedan 2008 med målet att öka intresset för teknik. Samarbetet är långsiktigt och innefattar aktiviteter under hela läsåret. Föreläsningar varvas med inspirationspass och tekniska projekt, dessutom delas ett stipendium ut till två elever som visar prov på innovation och affärsmässighet.

Vi måste agera för framtiden säger Dimitris Gioulekas, VD för Knightec. Nu sitter en hel bransch med armarna i kors och väntar tills skolorna gjort sitt. Vi som varje dag jobbar med matte och teknik kan slå hål på några av de fördomar som finns kring teknikyrken genom att coacha och inspirera eleverna.

För Knightec innebär samarbetet med Rinkebyskolan också att man får ovärderlig kunskap om hur elever med rötter i olika kulturer tycker och tänker. Ett centralt mål för Knightec är givetvis att växa, ett annat är att hälften av alla chefer inom en snar framtid ska vara kvinnor och att andelen medarbetare av utländsk härkomst ska uppgå till en femtedel.