Startpaket

Erbjudanden till fasta priser

Startpaket är ett smidigt och effektivt sätt för dig som vill göra en genomlysning av ett område som är aktuellt för förbättring och effektivisering. Idén till dessa erbjudanden kommer från de återkommande behov vi sett hos våra kunder, att genom extern expertis kunna presentera idéer och lösningar som stöd i utvecklandet av företagets verksamhet.

Resultatet presenteras i en beslutrapport med förslag på lösning och förväntat resultat. Lösningen kan sedan implementeras med egen personal eller alternativt genom att anlita Knightec.

Designstrategi

En tydlig och långsiktig designstrategi skapar effektivare produktutveckling, högre konkurrenskraft och stärker varumärket. Det sker genom sammanhållna produkter och produktfamiljer som förmedlar företagets vision och kärnvärden.

Med startpaketet designstrategi får du ett beslutsunderlag, baserat på ditt nuläge din verklighet och som hjälper dig att effektivisera dina projekt.

Vill du veta mer, ring Mathias Båth, +46 761 06 00 22

Vårt erbjudande

Arbetet genomförs under en period om minst 2 och max 4 veckor. Resultatet av arbetet med färdiga beslutsunderlag levereras i rapportform.

Pris

95 000:- Exkl. moms

Kontakt

Mathias Båth, +46 761 06 00 22

Agil utveckling

Vårt arbetssätt bygger på vedertagna programutvecklingsmetoder. Men – vi har anpassat det till traditionell utveckling av produkter, såsom instrument och maskiner, där flera kompetenser och intressenter är inblandade. Arbetssättet hanterar även beroenden utanför projektteamet.
Med vårt agila arbetssätt får du bland annat dessa fördelar;

Bättre förmåga att ge snabb respons på nya krav från marknaden
Snabbare time to market genom minskad spill och väntetid
Ökad produktivitet och minskad stress i projektteamet genom delaktighet och eget ansvar.

Vill du veta mer kontakta Claes Larsson på +46 761-06 00 91

Vårt erbjudande

Introduktion för ledande befattningshavare samt förstudie för införande på ett utvalt projekt. 2 dagar grundutbildning för projektteam och produktägare samt Workshop med projektplan som output.

Pris

95 000:-:- Exkl. moms

Kontakt

Claes Larsson +46 761-06 00 91

Quick Start Analysis

Snabba och effektiva introduktioner av medarbetare genererar högre kundnytta, produktivitet, intäkter och lönsamhet. Knightec har arbetat fram ett verktyg som hjälper dig att effektivisera introduktionen av nya medarbetare i ditt företag eller projekt. Vi kallar det för Quick Start.

Med startpaketet Quick Start får du ett beslutsunderlag baserat på ditt nuläge din verklighet som påvisar förbättringar, kostnadsbesparingar och arbetssätt för att effektivisera introduktionen.

Vill du veta mer, ring Mathias Båth på +46 761-06 00 22

Vårt erbjudande

Bättre lönsamhet med snabbare introduktion av nya medarbetare.

Pris

95 000:-:- Exkl. moms

Kontakt

Mathias Båth, +46 761-06 00 22