Utvecklas på Knightec

Vi vill se våra medarbetare utvecklas och växa

Vi vet att om man känner sig sedd och bekräftad blir man tryggare och då presterar man bättre. Som affärsmässig konsult på Knightec ska du känna dig trygg och stolt.

Trygghet skapas initialt genom att alla nyanställda genomgår ett introduktionsprogram. Det resulterar i en individuell handlingsplan och knyts ihop med en utbildning i affärsmannaskap där du blir ”Diplomerad konsult”. En del i introduktionsprogrammet är att träffa knightecare från andra kontor och tillsammans med delar av ledning och styrelse fördjupa sig i konsultrollen och våra strategier. Allt för att ge förutsättningar för det aktiva kunskapsutbyte som ständigt sker i det dagliga arbetet.

För att stärka kunskapsöverföringen utbildar vi erfarna konsulter till mentorer och coacher, något som visat sig stärka såväl den mentorn som adepten. Advisors är andra viktiga spelare på Knightec som engagerar och leder team med mindre erfarna konsulter. Genom teamleveranser ger vi kunderna tillgång till hela vår kompetens vilket bidrar till att stärka kundvärdet.

En annan viktig del i utvecklingen är att specialisera sig vilket stärker det personliga varumärket hos dig som konsult. Våra konsultbefattningar tydliggör förväntningarna på rollen och följs upp i mål- och utvecklingssamtal samt genom individuell och prestationsbaserad lönesättning. Allteftersom du utvecklas ökar möjligheterna till specialistuppdrag, eget ansvar att själv utveckla och leda team, projekt, erbjudanden och kunder. Hos oss är det du som sätter gränserna för din egen utveckling genom att ta eget ansvar och själv välja inriktning och nivå.

För oss är det självklart att kompetens och förmågor utvecklas i linje med kundernas behov. Det som är viktigt för dem är viktigt för oss vilket gör att din kunskap bidrar till att stärka kunden. Att utvecklas är en inre drivkraft. Din vilja och dina ambitioner tar dig dit du vill, vi stöttar.