Att leverera kundvärde i team

Traditionellt har de flesta konsulter arbetat individuellt på uppdrag hos kundföretag för att genom sin egen kompetens och nedlagda tid leverera värde till kunden. Men idag sker mycket av ingenjörsarbetet i olika typer av projekt och team, där individernas förmåga till samarbete mot gemensamma mål ständigt sätts på prov.

För att skapa framgångsrika grupper krävs mycket förberedelser och kontinuerligt arbete att etablera och utveckla en motiverande omgivning – att skapa en gruppdynamik där ett plus ett blir mer än två kräver att det skapas något mellan individerna utöver den egna förmågan. Det kan vara koncept, arbetssätt, processer och mål som gör gruppens mål till varje individs mål.

Tvärfunktionella team – Satellitkontor

Satellitkontor med tvärfunktionella team – vad är det? Hur kan dessa koncept bidra till att lyfta grupper? Det är delvis nya koncept där man kan dra fördelar av att arbeta i färdiga team, med en blandning av kompetenser och erfarenhetsnivåer. Rätt utfört blir det ett win-win förhållande både internt för lagmedlemmarna och för kunderna via kortare startsträcka, jämnare kvalitet och större flexibilitet.

Att med ett öppet motiverande klimat skapa samhörighet, positiv inställning och en professionell attityd – Vilja! Våga! Kunna! Att ta sig an ständigt skiftande utmaningar med stöd att leverera i teamet.

“Varför fungerar och presterar vissa lag bättre än andra?”

Ledarskap i teamet

Varför fungerar och presterar vissa lag bättre än andra? Är det för att lagmedlemmarna är snabbare och starkare individer? Eller är det för att de har bättre koncept, samordning, system och mer än andra vill prestera och vinna? Genom värderingar och attityd som kan formas med ledarskapet för individers utveckling, kompetens och leverans kan ett team nå mycket längre än en individ. En stor fördel inom Knightec är kunna bygga laganda på den starka företagskultur och värdegrund som finns.

Att bygga gruppen kräver stor närvaro av ledare, för att hjälpa och framför allt coacha yngre och nya medarbetare att själva kunna lösa uppgifter. För att skapa delaktighet är kommunikation en nyckelfaktor. Det blir snabbt en allt större utmaning med en växande grupp.

En annan nyckel är att alla förstår den gemensamma affären och vilka framgångsfaktorerna är för  hur kundvärdet skapas. Även förmågan att se nya sätt att åstadkomma resultat och affärsvärde är också viktigt för att skapa motivation.

Underskatta inte heller värdet av att socialt över tid bevara trivsel och dynamik i gruppen. En blandning av åldrar, erfarenheter och bakgrund ger fler perspektiv på arbetet och skapar ofta bra trivsel.

Skribent

Jörgen Leijon arbetar som rådgivare och konsult inom Knightec Quality and Mangement.
Han har mer än 25 års erfarenhet av stora kundprojekt och projektledning i internationell miljö inom IT, industri och transportsystem. För närvarande driver leder han Knightec satellitkontor inom Life Science i Uppsala.