• The Potential with Machine Learning

  • Knightec har inspirerat 3000 elever på tio år

  • Hantera information med data science

  • Att leverera kundvärde i team

  • ”Kompetens viktigare än kunskaper i svenska”

  • Cirkulär ekonomi för plastförpackningar