Karriär

Grunden till vår framgång är vår förmåga att attrahera och utveckla marknadens bästa personer som tillsammans bygger upp en stark företagskultur

Försprång startar i tanken. Innovation börjar med att våga tänka nytt och prova det oprövade. Vi vill skapa en kreativ miljö där idéer och individer möts och utvecklas. Därför är mångfald viktigt för oss. När människor med olika bakgrund och perspektiv arbetar tillsammans så utvecklas både människor och teknik. Vår miljö stimulerar mod, kreativitet och teknisk expertis kopplas till kunskap om nytta och värde för kunden.

Skicka in din spontanansökan

För oss är företagskulturen en grundbult för en framgångsrik verksamhet. Vi strävar alltid efter en stark laganda, något som är extra viktigt då vi driver allt fler större sammanhållna utvecklingsprojekt, så kallade satellitprojekt, från något av våra nio kontor.

På individnivå handlar det om att aktivt utbyta kunskap och använda all den erfarenhet som finns inom Knightec till att lösa våra kunders utmaningar. Det stärker våra kunder och utvecklar oss själva och därmed Knightec.