Möt Håkan

Håkan Dalén, seniorkonsult på Q&M, har nyligen återvänt till Knightec efter att ha arbetat som produktionschef hos en av företagets kunder. Hans första möte med Knightec skedde redan 2004. Då var han en av 50 anställda och bidrog till att ta fram de motton som kännetecknar företagets verksamhet än idag: Visa omtanke, överträffa förväntningar och våga vara bäst.

”Det känns som att komma hem igen”

– Att kulturen bevarats, trots att företaget är tio gånger så stort idag, får ses som en styrka. Den öppenhet och omtanke som finns här skiljer Knightec från andra företag. Många medarbetare är framåt och alerta och drivs av starka värderingar. Den stämning och arbetskultur som finns på Knightec är en stark bidragande orsak till varför jag valt att komma tillbaka till hit.

Under åtta år jobbade Håkan på olika företag med att driva utvecklingsprojekt inom It och telekom. Växelvis som produktionschef och projektledare. Men han saknade mångsidigheten i att vara konsult och att få använda sin kunskap i olika typer av uppdrag.

För Håkan innebär konsultrollen en friare position där det externa perspektivet gör det enklare att säga vad som faktiskt behöver göras.

– Är man exempelvis anställd som produktionschef på ett industriföretag uppfattas det man säger lätt som ett uttalande utifrån just chefsrollen. Utrymmet för tolkningar blir större och det interna politiska spelet blir viktigt. Som konsult kan man lättare tala klarspråk och utgå ifrån vad som är bäst för verksamheten.