Dina Utvecklingsvägar

Knightec byggs och utvecklas av det vi gör tillsammans, därför är varje medarbetare viktig. Genom ett inkluderande synsätt, transparens och nyfikenhet utmanar vi varandra och skapar värde för våra kunder. Vi strävar efter att jobba allt mer i team där man kan utbyta kunskap och hjälpa varandra. Teamen kan utgöras av olika kompetenser, olika erfarenhetsnivåer eller olika bakgrund.

Dina utvecklingsvägar

Som nyanställd erbjuder vi dig en gedigen introduktionsutbildning och för den som vill finns även ett mentorsprogram. Vi tror på individens egen drivkraft och vilja men stöttar gärna genom handledning och olika utbildningar. Beskrivningarna av våra konsult-, affärsutvecklings- och ledarbefattningar är tydliga och genom löpande mål- och utvecklingssamtal kommer du tillsammans med din närmsta chef överens om vad du behöver för att utvecklas i din roll utifrån vår utvecklingstrappa. Allt eftersom du utvecklas ökar också dina möjligheter. Hos oss kan du genom egna ambitioner och val av inriktning och nivå ta dig hela vägen till dina drömmars mål. Vi finns som stöd längst vägen!

Specialist och rådgivare

På Knightec kan du utvecklas till en vass konsult. Du kan specialisera dig inom ett specifikt teknikområde och när du kommit en bit i din specialisering kan du själv ansvara för att leda och utveckla området vidare. Att ha erfarenhet från flera olika företag inom samma bransch eller flera olika branscher stärker dig i din rådgivande roll. I detta ligger också att utveckla andra genom att hålla seminarier och utbildningar och att vara mentor eller coach.

Affärsutveckling och försäljning

Alla våra medarbetare utbildas inom affärsmannaskap. Det är även möjligt att kombinera konsultyrket med eget kundansvar. Vanliga utvecklingsvägar är att gå mot rollen som projektledare eller teknisk projektledare. Ett första steg mot detta är ofta projektadministratör eller delprojektledare. En roll som successivt kan växa till ett större, mer övergripande projektledaransvar. Som Key Account Manager ansvarar du för specifika kunder.

Ledare och chef

De flesta chefs- och ledarroller kombineras med konsultuppdrag, kundansvar eller administrativt ansvar. Som ledare och chef har man utvecklingsansvar för sina medarbetare och ibland även sälj- och budgetansvar.

Lön och förmåner

Lönesättningen är individuell och prestationsbaserad. Samtliga medarbetare har en fast månadslön och erbjuds bland annat friskvårdsbidrag, pensionsavsättning, försäkringar och delaktighet i företagets strategiska utveckling. Vi har också andra utvecklande aktiviteter, både med kollegor, kunder och familj.