Möt Nicoló

Nicoló Barlera är seniorkonsult på Knightecs satellitkontor i Göteborg. För konsulterna på satellitkontoret innebär arbetet en varierande vardag.

”Genom erfarna kollegor lär man sig någonting nytt varje dag”

Det har blivit allt vanligare att arbeta i större kundprojekt som drivs från något av Knightecs kontor. Satellitprojekten stärker kunderbjudandet och ökar samarbetet inom bolaget.

– Styrkan i att snabbt kunna sätta ihop team med de kompetenser och de erfarenheter som kunden söker, oberoende av geografisk placering, gör att satellitkontoret är ett attraktivt alternativ för många av våra kunder.

Det är också ett sätt att ge kundernas egna organisationer möjlighet att fokusera på kärnverksamheten och på ett kostnadseffektivt sätt hantera hög arbetsbelastning och resursbrist.

– Som konsult är det en bra miljö att vistas i för att lära sig både nya arbetsmetoder och programvaror. Genom mer erfarna kollegor, som fungerar som mentorer, lär man sig någonting nytt varje dag.

Knightec finns på nio platser i Sverige. Genom att arbeta med hela företaget som ett kontor så görs allas gemensamma kompetens och erfarenhet tillgänglig, oavsett var kunden finns. Det innebär att Knightec kan möta flera av kundens kompetensbehov på ett sätt som inte tidigare var möjligt.