Möt Josefine

Josefine Fors har varit på Knightec Stockholm i fem år. Idag är hon seniorkonsult och teamledare inom Quality & Management.

”Ledarskap handlar om kommunikation och omtanke”

Många av Josefines uppdrag är inom processteknik, projekt- och kvalitetsledning samt riskhantering. Hon är engagerad i ledarskapsfrågor både genom uppdrag och genom det interna arbetet. Genom sin karriär fått bra coachning av sina ledare.

-De har utmanat mig, gett feedback och agerat bollplank. Det har hjälpt mig att driva min egen personliga utveckling och gjort att jag känt en trygghet som medarbetare, säger Josefine.

På samma sätt tänker hon kring coachning av de som är med i hennes team. Drivet och viljan behöver komma från individen, sedan försöker Josefine vara lyhörd och anpassa efter personens behov. Nyckelordet här är trygghet. Känner sig medarbetarna trygga vågar de utvecklas.

Efter sommaren kommer Josefine tillbaks från föräldraledighet och går då in i en ny roll som gruppchef. Mest av allt ser fram emot att få träffa och jobba tillsammans med alla Knighteckollegor igen. Då får hon möjlighet att utveckla sitt ledarskap ytterligare.

-Ledarskap för mig handlar om tydlig kommunikation, att vara lyhörd för individens och gruppens behov och det viktigaste att visa omtanke. Jag tror också att det är viktigt att försöka vara en så närvarande ledare som möjligt trots att våra konsulter sitter ute på uppdrag hos olika kunder, avslutar Josefine.