Möt Dimitris

Dimitris Gioulekas har vart med från Knightecs start 2003 och är sedan 11 år tillbaka företagets Vd. Hans ambition är och har alltid varit att företaget ska fortsätta att utmana och förnya konsultbranschen.

– Vägen framåt är att aldrig sluta rekrytera de mest kompetenta och affärsmässiga konsulterna oavsett etnisk bakgrund, ålder, kön eller sexuell läggning. Företag som tänker mångfald och ser människors olika kompetenser är framtidens vinnare. Ett sådant tankesätt skapar både den mest attraktiva arbetsmiljön och de bästa förutsättningarna för att kunna erbjuda helhetslösningar.

“Företag som tänker mångfald är framtidens vinnare”

Med närmare 600 medarbetare är Knightec en verklig utmanare i teknikkonsultbranschen som ständigt växer. Men digitalisering, globalisering och hållbar utveckling påverkas både konsultbranschen och dess kunder.

– Det har medfört en ökad konkurrens med prispress som följd. Mer avancerade produkter och tjänster ska tas fram snabbare. Men konsekvensen av misslyckanden och framgångar har också blivit större. På Knightec har vi en idé om vilka krav som kommer och vilka möjligheter utvecklingen ger.

Målet är att Knightec ska vara bättre än alla andra på att vara en stark partner till kunden i dessa frågor. Det viktigaste i strategin för att lyckas är skapa mervärde av att medarbetare växer och samarbetar.

– Kunderna behöver specialister, personer som är bäst på sitt område. Men för många lösningar krävs att flera kompetenser samverkar. Därför utvecklar vi specialistområden och samarbeten. Kunderna märker att vi stöttar och kompletterar varandra. För de riktigt avancerade lösningarna är samarbete helt nödvändigt, tvärs över geografi och kompetenser. Och i de mindre avancerade uppdragen möter vi istället verklig prispress.

En vanlig lösning är då att en senior konsult är mentor till en junior konsult det ger kunden bästa möjliga lösning samtidigt som en junior konsult får växa och vi kan vara mer konkurrenskraftiga.

– Är det något som gör att du upplever tillfredsställelse så är det utveckling – att du blir utmanad och bättre. Här strävar vi mer efter personlig utveckling än andra konsultbolag.

På Knightec erbjuds alla förutsättningar för att lyckas men det är fortfarande konsulternas egna driv som skapar framgång.

– Det vore lite dumt att måla upp stereotypen av den perfekta konsulten när jag precis har pratat om mångfald. Men hos oss måste alla vilja utvecklas – det måste finnas ett grundengagemang, en ambition att skapa något. Och så länge vi har nyfikna konsulter så hittar vi nya möjligheter! Det är gemensamma kännetecken för oss på Knightec.