CEVT

På kort tid etablerade CEVT en utvecklingsenhet i Sverige med fokus på framtidens fordon. Man sökte en partner som kunde utveckla ett flexibelt kvalitetssystem för att stödja deras innovationsklimat. För att snabbt uppnå ISO 9001-certifiering krävdes införande av ett lednings- och kvalitetssystem på kort tid.
Knightecs arbete blev att bidra med expertis i att utforma och utveckla industrianpassade och ändamålsenliga kvalitetssystem. För att balansera kundens kravbild utifrån regelverk och standarder med deras verksamhetsmål användes Knightecs arbetsprocess Compliance Optimized. Konsulterna tog fram förslag på projektplan som därefter har implementerats tillsammans med kunden.

“Nu utvecklas även partnerskapet där Knightecs fortsatta mål är att stötta kunden i sin resa att skapa innovativa produkter med höga krav på mobilitet och uppkoppling.”

Knightec satte ihop ett team bestående av ingenjörskunnande, ledningskunskap och kreativt tänkande. Arbetet präglades av ett partnerskap där Knightec vägledde kunden kring design, utveckling och implementering av ett kvalitetssystem samt internrevision av processer. I takt med att verksamheten nu utvecklas kommer även kvalitetssystemet fortsatt att slipas genom kontinuerlig förbättring. Nu utvecklas även partnerskapet där Knightecs fortsatta mål är att stötta kunden i sin resa att skapa innovativa produkter med höga krav på mobilitet och uppkoppling.

Med mångfald skapar vi kvalitet i våra tjänster

Knightec har en organisation som består av tre verksamhetsområden, 550 medarbetare och nio kontor runt om i landet. Med vår bredd kan vi snabbt sätta ihop team för utveckling av både hård- och mjukvara, kvalitetssäkring, validering och projektledning. På så vis kan vi hjälpa våra kunder från idé till löpande produktion och utveckling av både produkter och tjänster. Våra verksamhetsområden är: