Neurescue

Det danska medicinteknikföretaget Neurescue utvecklar en datorstödd ballongkateter för förbättrad behandling av hjärtstopp, den vanligaste dödsorsaken i världen. Neurescue SafeREBOA är det första datorstödda ocklusionssystemet för stora kärl. Den kan användas där patienterna bäst behöver det; direkt på skadeplatsen eller i akutrummet, med eller utan röntgen. Neurescue safeREBOA möjliggör verifierad, säker omfördelning av blodflödet till de två känsligste organen, hjärtat och hjärnan.

“Neurescue safeREBOA möjliggör verifierad, säker omfördelning av blodflödet till de två känsligste organen, hjärtat och hjärnan.”

Knightec stöttar Neurescue med expertis för att säkerställa regulatorisk kravuppfyllnad för Neurescue SafeREBOA. Stödet omfattar både risk management för att stärka patientsäkerheten, usability engineering för att verifiera användarvänligheten såväl som design control för att säkerställa att designen systematiskt utvärderas under utvecklingen. Knightec stöttar också Neurescue med sammanställning av den tekniska dokumentation som behövs för ansökan om CE-märkning, en kvalitetsstämpel som visar att produkten uppfyller relevanta EU-direktiv om hälsa, säkerhet och miljöskydd och som är en förutsättning för att få sälja produkten på den europeiska marknaden.

Med mångfald skapar vi kvalitet i våra tjänster

Knightec har en organisation som består av tre verksamhetsområden, 550 medarbetare och nio kontor runt om i landet. Med vår bredd kan vi snabbt sätta ihop team för utveckling av både hård- och mjukvara, kvalitetssäkring, validering och projektledning. På så vis kan vi hjälpa våra kunder från idé till löpande produktion och utveckling av både produkter och tjänster. Våra verksamhetsområden är: