Scania

Utvecklingsteam på distans avlastar kunden

Scania var i behov av konsultstöd för att utveckla ett system som kan styra busskarossfunktioner som dörrar, belysning, klimat och nivåreglering. Mjukvaran skulle skapas ovan på Scanias specifika mjukvaruplattform och utvecklas enligt internationell standard för elektriska system inom Automotive industrin.

Knightecs erfarenhet inom mjukvaruutveckling i inbyggda system och agil projektledning kom snabbt till nytta. Med lång erfarenhet av Scanias produkter och utvecklingsprocesser kunde Knightec snabbt föreslå ett utvecklingsteam och en rekommendation för hur produkten skulle utvecklas.

Knightec arbetar i projektet med projektplanering, koordinering och resurssäkring. Med ett agilt arbetssätt kan vi se vilket arbete och vilka prioriteringar som görs från Knightecs och Scanias sida och planera enligt nya prioriteringar för att hantera sena ändringar. Det skapar ett effektivt arbetssätt som uppskattas av Scania.

Konsult-teamet består av blandade kompetenser för att täcka upp hela kundens kompetensbehov. Teamet sitter förutom hos kund på två Knigtheckontor (Stockholm, Örnsköldsvik) och har sina möten på daglig basis via Skype. När behov uppstår samlas teamet för arbetsmöten på plats hos kund eller Knightec.

För Scania betyder samarbetet att man får en samlad leverans och säkrar upp kompetens. Samarbetet har lett till i att Knightec tar ett större ansvar för leveransen och bistår med expertis inom arbetsprocesser, kravställning, mjukvaruimplantation och verifiering för att produkten ska utvecklas enligt standards på ett spårbart sätt. Projektets omfattning och förutsättningarna har ändrats flera gånger om, men tack vare vår agila arbetsprocess har vi ständigt anpassat oss och fortsatt utveckla mjukvaran med hög kvalitet.

“Knightecs erfarenhet inom mjukvaruutveckling i inbyggda system och agil projektledning kom snabbt till nytta.”

Med mångfald skapar vi kvalitet i våra tjänster

Knightec har en organisation som består av tre verksamhetsområden, 550 medarbetare och nio kontor runt om i landet. Med vår bredd kan vi snabbt sätta ihop team för utveckling av både hård- och mjukvara, kvalitetssäkring, validering och projektledning. På så vis kan vi hjälpa våra kunder från idé till löpande produktion och utveckling av både produkter och tjänster. Våra verksamhetsområden är: