Umeå energi

Ny strategi utifrån hållbarhet

Omställning till mer hållbar energi, ökad konkurrens och större kundförväntningar ställer stora krav på energibranschen. Umeå Energi har under lång tid vara framgångsrikt. Utan yttre påverkan som tydliggjort behovet av att ständigt utvecklas och förändras har verksamheten bedrivits traditionellt. För att bli en vinnare på framtidens energimarknad såg man inom affärsområdet Värme ett behov av stöd i att ta fram en långsiktig strategi för verksamheten och genomförande av en omställningsplan.

Knightec arbetade tillsammans med ledningsgruppen för att ta fram en strategiprocess och stötta i genomförandet. Arbetet skedde med stor delaktighet, involvering och kommunikation. Processen bestod i att identifiera mål, analysera organisationen, identifiera kompetenser och arbetssätt för genomförandet samt att skapa en framtida ledningsstruktur. Genomförandet är ett pågående arbete som sker med löpande stöd av Knightecs rådgivare.

“Knightec arbetade tillsammans med ledningsgruppen för att ta fram en strategiprocess och stötta i genomförandet ”

Strategiarbetet har till stor del bedrivits av Knightec som bl.a. genomförde cirka 40 workshops med medarbetare och chefer.

Resultatet är en ny implementerad flödesorienterad organisation och ny ledningsgrupp med ett tydligt uppdrag utifrån ett kundperspektiv. Omställningen kvalitetssäkrades och gjordes med ett transparant och kommunikativt arbetssätt vilket också har resulterat i en intern standard hos Umeå energi för hur man arbetar framgångsrikt med omställningsprojekt.

Med mångfald skapar vi kvalitet i våra tjänster

Knightec har en organisation som består av tre verksamhetsområden, 550 medarbetare och nio kontor runt om i landet. Med vår bredd kan vi snabbt sätta ihop team för utveckling av både hård- och mjukvara, kvalitetssäkring, validering och projektledning. På så vis kan vi hjälpa våra kunder från idé till löpande produktion och utveckling av både produkter och tjänster. Våra verksamhetsområden är: