Integritetspolicy

Denna integritetspolicy rör dig som registrerar dig på vår webb, anmäler dig till evenemang eller är kund hos oss.

Insamling av information

Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera eller kontakta en specifik individ.

Vi samlar in information när du registrerar dig på vår webb och om du anmäler dig till våra evenemang samt i samband med möten.  Denna information omfattar endast mailadress medan informationen om dig som kund i CRM-systemet omfattar mer information såsom namn, mail, telefon, företag och adress.

Dessutom sparas automatiskt information från din webbläsare, IP-adress, programvara och den begärda sidan. Denna information sparas inte på individnivå.

Knightec har i huvudsak företag och offentlig verksamhet  som kunder, så kallad business to business. För att kunna verka som en utvecklande och aktiv part för kunderna, i vår bransch och samhället i stort, behöver vi hantera uppgifter om personer som arbetar hos våra kunder. Det innebär att vi samlar in och registrerar personuppgifter såsom namn, telefonnummer, email, avdelningstillhörighet och liknande och lagrar det i vårt CRM-system. För aktiva, köpande kunder registreras uppgifter om de affärer som vi gör kopplat till den enskilde personen som är beställare av vår tjänst. Det är uppgifter som vi behöver för att fullgöra åtagandet vi har i avtalet med kunden.

I samband med leverans till våra kunder anlitar vi ibland underkonsulter. För att fullgöra vårt åtagande till kunden behöver vi samla in och behandla information om dig som underkonsult. Omfattning och lagring av informationen stäms av i samband med att avtal tecknas.

Användning av personlig information

Den personliga information vi samlar in använder vi för att:

Ändamål

Laglig grund

Göra din upplevelse av webben bättre

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera din upplevelse på vår webbsida.

Hur länge sparas uppgifterna?

Uppgifterna sparas lokalt på din dator och tas bort när du rensar cookies.

 

Ändamål

Laglig grund

Förbättra vår webb

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av tillhandahålla en attraktiv webb.

Hur länge sparas uppgifterna?

Knightec sparar inte dina uppgifter/cookies.

 

Ändamål

Laglig grund

Kontakta dig via mail med inbjudningar och ev. nyhetsbrev

Berättigat intresse. Behandlingen är för att kunna ditt och vårt intresse av att besöka evenemang eller läsa nyhetsbrev.

Hur länge sparas uppgifterna?

Uppgifterna sparas så länge ett intresse föreligger. Knightec gallrar uppgifter regelbundet för att radera inaktuella uppgifter.

 

Ändamål

Laglig grund

Om du söker jobb hos oss för att hantera ansökningar för att komma i kontakt med dig.

För att kunna söka jobb hos oss måste man ge sitt samtycke i vårt rekryteringssystem till att vi behandlar uppgifterna. Mer information ges i rekryteringssystemet.

Hur länge sparas uppgifterna?

De sparas som längst i två år från ansökan registrerats.

 

 

Ändamål

Laglig grund

Utveckla och leverera värde för att stärka konkurrenskraft och lönsamhet för kunder och prospekts.

Fullgöra ingångna avtal med kunderna, eller berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra åtaganden i avtal, samt att vara en aktiv och utvecklande part i svensk tjänstesektor.

Hur länge sparas uppgifterna?

Uppgifterna sparas så länge vi har ett giltigt avtal med kunden eller det finns en rättslig förpliktelse kopplat till vårt åtagande, samt om det finns ett intresse att utveckla ett samarbete mellan Knightec och den andra parten.

Ändamål

Laglig grund

Vid anlitande av underkonsult behöver vi information för att fullgöra avtalet med kunden.

Fullgöra ingångna avtal med kunderna, eller berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra åtaganden i avtal, samt att vara en aktiv och utvecklande part i svensk tjänstesektor.

Hur länge sparas uppgifterna?

Uppgifterna sparas så länge vi har ett gemensamt åtagande med kunden eller det kan finnas ett intresse att utveckla ett samarbete mellan Knightec och underkonsulten.

 

Utlämnande av information till tredje part

Knightec lämnar inte ut uppgifter eller säljer uppgifter till tredje part. För drift och underhåll av vår webbsida samt vårt CRM-system använder vi oss av extern part som omfattas av sekretessavtal och personuppgiftsbiträdandeavtal som reglerar att informationen hålls konfidentiell.

Vi anser att det kan vara nödvändigt att dela informationen i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lag kräver det.

Användning av cookies

På Knightecs webbplats används cookies. Det är små textfiler som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar våra webbsidor för användaren och ger oss statistik om hur webben används. Önskar du inte använda cookies kan du blockera dem i din webbläsare.

Dina rättigheter som registrerad

Om du vill ha felaktiga uppgifter rättade eller önskar bli borttagen ur våra mailregister är du välkommen att kontakta oss via info@knightec.se. Du har också rätt att  begära information om personuppgifter som Knightec har om dig. Sådan begäran om registerutdrag ska göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknad av dig. Den postas till: Knightec AB, Magasinallén 2 E, 891 31 Örnsköldsvik.

Knightec har avtal med personuppgiftsbiträden som hanterar personuppgifter. Vill du veta om någon personuppgift som hanteras av ett biträde är du välkommen att kontakta oss på info@knightec.se.

Om du har frågor

Om du har frågor rörande denna Integritetspolicy eller om Knightecs behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via info@knightec.se.