Nobelpriset som utmanar

Året Nobelpris i kemi går till John B Goodenough, Stanley Whittingham och Akira Yoshino för utvecklingen av litiumjonbatteriet. ”Deras arbete i denna teknologi möjliggör lösningar som annars inte hade varit möjliga”, säger Emil Edvardsson, konsult på Knightec och specialist inom automotive och batterilösningar.

Emil Edvardsson har varit i automotive-branschen i drygt 10 år, och har deltagit i många elektrifieringsprojekt med just litiumbaserade batterier som gemensam nämnare. Nobelpristagarnas teknik sysselsätter miljontals forskare och ingenjörer världen över, och här berättar Emil om kraften i den nya tekniken.

Hur kommer vi påverkas i vardagen av de landvinningar som nobelpristagarna gjort?

Det finns idag över 5 miljarder uppkopplade mobila enheter, varav över 3 miljarder smartphones. Öppnar man upp dessa enheter ser man snabbt att batteriet ofta är lika stort som övrig elektronik tillsammans. Med äldre teknik hade batteriet varit mer än dubbelt så stort vilket jag tror hade bromsat denna utveckling betydligt.

“Denna stora omställning sätter press på företags produkter, logistiksystem och i vissa fall även affärsmodeller.”

I städer blir elcyklar en allt vanligare syn. I västra Europa är elcyklars andel av nyförsäljning uppemot 20% vilket jag tror är en pusselbit i hur vi ska få ihop våra mål om bättre miljö och hälsa samtidigt som städer fortsätter att växa i storlek och kräva allt mer transporter där personliga bilar inte längre är ett alternativ. Här i Göteborg har vi sedan en tid tillbaka elbussar som kör vissa linjer och på Lindholmen finns nu också inomhushållplats, vilket inte hade varit möjligt med äldre bussar.

Vilken bransch tror du påverkas mest av den nya tekniken?

Där introduktionen i bärbar elektronik snarast var en gradvis förändring och förbättring av existerande produkter ser vi i transportsektorn just nu något betydligt större. Här talar vi inte bara om kundupplevelsen med elfordon utan helt nya logistikkedjor, serviceorganisationer och branschsamarbeten. Företag som tidigare byggde på att serva och laga förbränningsmotorer måste hitta nya affärsmodeller, raffinaderier får byta sina tillväxtplaner mot nedväxlingplaner och elproduktions- och distributionsbolagen måste växla upp för att förse alla nya kunder med energi. För elproduktionsbolagen är batteritekniken också ett av verktygen för att minska problemet med intermittent kraft från sol- och vindkraft.

Denna stora omställning sätter press på företags produkter, logistiksystem och i vissa fall även affärsmodeller. På Knightec jobbar vi mer inriktat mot just batteriteknik och elektrifierade transporter, och bryter ny mark tillsammans med våra kunder.

Vill du veta mer om hur Knightec skapar innovationer inom batteriteknik och elektrifiering? Kontakta Emil Edvardsson på Emil.Edvardsson[at]knightec.se.